EL-VIS Info

Låt EL-VIS Info hjälpa dig med lagar och regler

Sök enkelt bland lagar, föreskrifter, frågor & svar, standarder, formler, m.m. med EL-VIS Info. Oavsett vilken bransch du arbetar i kan programmet underlätta din arbetsdag. Med hjälp av regelbundna uppdateringar kan du alltid vara säker på att få rätt information vart du än är.

All viktig information på ett ställe

EL-VIS Info innehåller över 17 000 sidor lagar, föreskrifter, broschyrer, m.m. samlat på ett ställe. Dokumenten uppdateras automatiskt så du kan känna dig trygg med att alltid har det senaste.

Standarder och SEK Handböcker

Köp standarder eller SEK handböcker som PDF:er och de kommer automatiskt vara sökbara i ditt EL-VIS Info tillsammans med all annan viktig information.

Importera egna dokument

Du importerar enkelt dina egna dokument eller företagets dokument i ditt EL-VIS Info för enkel åtkomst och för sökbarhet tillsammans med alla annan viktig information.

Så skaffar du EL-VIS Info

Köp någon av våra lösningar där EL-VIS Info ingår. Förutom EL-VIS Info ingår fler program som underlättar arbetsdagen.

Sveriges mest använda program för kabeldimensionering och mycket mer.

fr 499 kr/mån

Räknar du på jobb? Använd då elbranschens mest använda kalkylprogram.

fr 899 kr/mån

refresh

Det finns redan en EL-VIS lösning i din beställning.

Vill du ersätta den med