Integritetspolicy

På EL-Info värnar vi om den personliga integriteten och en säker hantering av personuppgifter. I vår integritetspolicy är det meningen att du som privatperson får en tydlig bild över vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi hanterar dem och varför.

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som började gälla den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen och är en positiv förändring för privatpersoner. Mycket är sig likt men kraven på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Uppdaterad: 2018-05-29

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in information från dig när du använder våra lösningar/tjänster, registrerar dig för ett EL VIS konto (antingen av dig eller din administratör), gör en beställning eller fyller i ett formulär på våra webbplatser.

Namn

Behövs för att identifiera dig som person.

E-postadress

Används som kommunikationskanal vid kvalitetssäkring, support och försäljning.
Används också som användarnamn till de med EL-VIS Konto. Används för mailutskick som du själv bestämmer om du ska få eller inte. Går också bra att avregistrera sig via länk längst ner i mailen.

Telefonnummer

Används som kommunikationskanal vid kvalitetssäkring, support och försäljning.

Personnummer

Används för utskick av faktura men även vid leverans av produkt.
Används i informationssyfte vid utskick av broschyrer och annan viktig information. Det går bra att kontakta oss och avbeställa all form av fysiska utskick.

Vi samlar också in data från användningen av våra lösningar/tjänster via automatiska datainsamlingsverktyg. Detta är data som är nödvändig för att vi ska kunna förbättra våra lösningar/tjänster men även för att bevaka efterlevnaden av de användarvillkor som behöver godkännas innan någon av våra lösningar/tjänster används.

Vad använder vi din information för?

Vi samlar in och använder information med syfte att säkerställa, underhålla och förbättra lösningar och tjänster samt för statistik och analys av olika slag.

Någon av den information vi samlar in från dig kan användas på något av följande sätt:

För att personifiera din upplevelse

Din information hjälper oss att bättre svara på dina individuella behov

För att förbättra vår hemsida, lösningar och tjänster

Vi strävar ständigt efter att förbättra oss baserat på information och feedback vi mottar från dig

För att förbättra datakvaliteten

Vi strävar efter att förbättra datakvaliteten, vilket ger dig bättre verktyg för egna val)

För att förbättra kundservicen

Din information hjälper oss att reagera mer effektivt på dina kundserviceförfrågningar och supportbehov

Att kunna genomföra beställningar, leverans och fakturering

Din information, antingen offentlig eller privat, kommer inte att säljas, bytas ut, överföras eller ges till något annat företag av någon anledning, utan ditt samtycke, förutom för det uttryckliga syftet att leverera den inköpta produkten eller tjänsten som begärs.

Att skicka periodiska e-postmeddelanden

Den e-postadress du anger kan användas för att skicka tillfälliga företagsnyheter, uppdateringar, relaterad produkt eller serviceinformation etc.

Hur skyddar vi din information?

Vi genomför en rad säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information när du anger, lämnar in eller har tillgång till din personliga information.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för ändamålet av behandlingen. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Då El-Info har ett intresse av att behålla ett historiskt arkiv sparas uppgifterna i vår databas även om du inte är aktiv kund om du inte meddelar oss att du vill få dina uppgifter borttagna.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d v s land utanför EU/ESS, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Din lagliga rätt

Du har laglig rätt att:

Använder vi cookies

Vi använder cookies för att förstå och spara dina inställningar för framtida besök och sammanställa sammanlagda data om webbplatstrafik och webbplatsinteraktion så att vi kan erbjuda bättre upplevelser och verktyg i framtiden. Vi kan komma överens med tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att bättre förstå våra besökare.

Information om hur du och andra besökare navigera på våra sidor och hittar till oss samlar vi in via Google Analytics och Google Search Console. Den datan sparas sedan i 26 månader.

Avslöjar vi information till utomstående parter?

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför dina personuppgifter till utomstående parter. Det här omfattar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att bedriva vår tjänst, bedriva vår verksamhet eller service till dig, så länge parterna är överens om att hålla denna information konfidentiell genom ett personuppgiftsbiträdesavtal. Vi kan också släppa din information när vi anser att uppgifterna är lämpliga för att följa lagen, skydda vår eller andra rättigheter, egendom eller säkerhet.

Ditt samtycke

Genom att använda våra lösningar/tjänster samt vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Ändringar i vår integritetsspolicy

Om vi bestämmer oss för att ändra vår integritetspolicy, lägger vi in ändringarna på den här sidan och/eller uppdaterar datumet för uppdatering av integritetspolicy ovan.

Kontakta oss

Om det finns några frågor angående denna integritetspolicy kan du kontakta oss med hjälp av informationen nedan. 0470-72 40 30 dpo@el-info.se