EL-VIS Egenkontroll ute nu!

2017-08-29

Skapa ditt egenkontrollprogram i EL-VIS Online


  • Här får du hjälp att fylla i ditt Egenkontrollprogram tack vare våra guide- och exempeltexter (finns för enmanna- och flermannaföretag).
  • Få hjälp med att följa upp, tack vare inbyggda påminnelse och tydliga färger.
  • Dela enkelt med anställda, kunder eller elsäkerhetsverket vid kontroll.


Klicka här för att komma igång nu

Några av de företag som har valt EL-VIS