Maxikod 19.21

2019-03-13

Versionsinformation


Version 19.21

  • Rättat ett fel vid inmatning av S-koder där programmet kapade tecken från bland annat benämningen och att det då kom in fel i kalkylen
  • Övrigt småfix


Nytt kodregister 2019-03-07

  • Rättat ATL-tid för multimediacentraler


Några av de företag som har valt EL-VIS