Maxikod 19.51

2019-10-01

Versionsinformation

Version 19.51

  • Fixat till utskriften av Beställningslista
  • Rättat en sak i ÄTA-hanteringen som handlade om att i ett visst läge gick det inte sätta status "Åtgärdas ej"


Några av de företag som har valt EL-VIS