Bättre Checklista för Egenkontroll

23 november 2017

Nyligen uppdaterades EL-VIS Online med väldigt många förbättringar, bl.a. bättre checklista för egenkontroll.

Nyligen uppdaterades EL-VIS Online med väldigt många förbättringar!

Klicka för att läsa om EL-VIS Mall och för att beställa!

Bättre Checklista för Egenkontroll

En av dem är att vi har omarbetat den Checklista för Egenkontroll som fanns i EL-VIS Mall Online.

  • Helt flexibel (Även om den har fördefinierade värden kan ni numera byta namn, ta bort och lägga till rader och tabeller. Helt enkelt skapa er egen Checklista utifrån era behov och sedan spara den som en egen mall).
  • Bättre ifyllnad både på stor skärm men framför allt på mobil.

Ny placering för spara, skriv ut, m.m.

En annan stor sak är att ni kommer märka att knapparna för att spara, skriva ut, osv. är borta. De finns nu i det nya aktivitetsfältet som alltid finns längst ner i EL-VIS Mall Online när ni är inne i ett dokument. Detta förbättra tillgängligheten och användarvänligheten.

Utskrifter av gruppförteckningar

Vi har haft lite problem med utskrifterna av gruppförteckningar. Detta är åtgärdat i Chrome men problem kan fortfarande uppstå i Firefox, Safari och IE/Edge. Vi jobbar på att det ska fungera i alla webbläsare såklart men tillsvidare rekommenderar vi Chrome.

Övrigt

Det har också hänt mycket annat i bakgrunden för att förbättra användarvänligheten och snabbheten. Några småsaker som är värda att nämna är:

  • ”Egna” är förvalt som filter i dokumentlistan under EL-VIS Mall Online.
  • Logotypen skalas bättre på ”Egenkontroll – Checklista”.
  • Förhandsgranskningen stämmer mer överens med utskriften.
  • I mallen ”Egenkontroll – Checklista” är rubriken ”Kunduppgifter” utbytt till ”Projektuppgifter” i det slutgiltiga dokumentet.
  • Titeln som syns i dokumentet ”Egenkontroll – Checklista” är bytt till just ”Egenkontroll – Checklista” istället för ”Checklista – egenkontroll av mindre anläggning”. Detta för att ni nu kan skapa era egna checklistor och då är det bättre med ett generiskt namn.

Några av de företag som har valt EL-VIS