NYHET! EL-VIS Pris

14 oktober 2019

NY APP | Se till att alltid kunna svara på prisfrågor från kund. Läs in rabattavtal -> skapa kundprislistor -> sök artikel -> ge pris till kund.

Ge pris direkt till kund

Läs in rabattavtal och skapa egna prislistor för dina kunder. Ger montörerna ute på fältet möjligheten att söka artikel, tilldela favoriter men framför allt ge svar till kund på vad saker och ting kostar.
 
 
Öppna länkar till grossisternas produktsidor för att kunna delge mer information om produkten till kund och för att beställa. 
  

  • Administratören läser in rabattavtal och skapar kundprislistor
  • Administratören kan använda programmet för att jämföra priser på materiel
  • Administratören väljer vilka grossister som montören ska se
  • Montören använder programmet för att ute på fältet söka artikel och kunna ge pris till kund
  • Montören ser bara kundpris, aldrig nettopris

 

EL-VIS Pris ingår i lösningen EL-VIS eller EL-VIS Kungen

Några av de företag som har valt EL-VIS