Statusrapporter om ditt Egenkontrollprogram

21 maj 2018

Uppdatering av EL-VIS Online med bl.a. ny funktion för utskick av statusrapporter via mail i slutet av varje månad om ditt Egenkontrollprogram.

Nu har vi släppt en ny funktion för EL-VIS Egenkontroll, det digitala verktyget för ifyllnad, hantering och uppföljning av ditt Egenkontrollprogram, som möjliggör statusrapportering via mail i slutet av varje månad.

I statusrapporten får du information på ett tydligt sätt om du t.ex. har några förfallna punkter som måste kontrolleras eller om allt ser bra ut. Du får också en indikation hur läget ser ut inför nästa månad för att du i god tid ska kunna kontrollera de punkter som eventuellt är på väg att bli ”gamla”.

Enligt föreskrift från Elsäkerhetsverket måste en kontroll göras minst en gång per år. 

Det är endast de som är användare av EL-VIS Egenkontroll som kommer få mailen och som standard är funktionen aktiverad. Önskar du stänga av funktionen går du till Mina sidor och väljer fliken Inställningar.

Fler uppdateringar i EL-VIS Online

 • Allmänt
  • Hantering av vilka mail som du önskar få är nu flyttat från startsidan av Mina sidor till fliken Inställningar.
  • Om det finns fler flikar än vad som får plats i t.ex. din mobil kan du nu dra i sidled. Detta blev aktuellt i och med att nya fliken Inställningar kom till under Mina sidor.
 • EL-VIS Egenkontroll
  • Fixat en bugg som gjorde att man inte kunde byta namn på sitt egenkontrollprogram
  • Nu har vi flyttat ner knappar i EL-VIS Egenkontroll i aktivitetsfältet för att göra det tydligare och också spara plats i applikationen.
  • Om man bara har ett Egenkontrollprogram så ser man inte rullisten för att byta. Detta spar plats och blir mer användarvänligt.
 • EL-VIS Mall
  • Fixat så att det går välja första alternativet på en iPhone vid statusval för en punkt i Egenkontroll – Checklista.
  • Kolumnerna för Märkström och Area i Gruppförteckningarna är smalare nu.
  • Kolumnen för texten om jordfelsbrytare som man kan välja att ha med på en A4 gruppförteckning är nu bredare.

Några av de företag som har valt EL-VIS