Uppdatering av EL-VIS Online

maj 25, 2021

Uppdatering av EL-VIS Online

Allmänt

  • Prestandaförbättringar
  • Småfix
  • Ökad säkerhet

Egenkontrollprogrammet

  • NYHET | Snyggare design på utskriften av ditt Egenkontrollprogram
  • NYHET | Utskriften är numera ett PDF dokument istället för en webbsida som kunde se olika ut beroende på webbläsare
  • Vid delning får numera mottagaren den nya versionen av ert egenkontrollprogram som en bifogad PDF. En viktig fördel med detta jämfört med tidigare är att det delade PDF-dokumentet inte påverkas av ändringar i egenkontrollprogrammet. Ni bestämmer själva när ni vill dela ut på nytt.
  • OBS! Alla länkar till tidigare delade egenkontrollprogram kommer inte längre att fungera. Vill ni dela på nytt använder ni den nya delningsfunktionen. Ni kan också spara ner PDF-filen och t.ex. distribuera via EL-VIS Projekt, intranät eller valfri tjänst.

Formel

  • Formlerna Resistans och Impedans tvålindningstransformator har uppdaterats

Kabel

  • NSGAFÖU finns som ny kabeltyp att välja under kategorin Kraftkabel (Enledare)

Några av de företag som har valt EL-VIS