Version 18

16 januari 2018

Senaste uppdateringen inkluderar bland annat möjlighet till att zooma sitt enlinjeschema vid utskrift. Företagsuppgifter kommer automatiskt på mallarna. Kompetensmatrisen nu ännu bättre.

Allmänt

+ Nytt licensnummer gäller för EL-VIS 18. Detta hämtas automatiskt vid uppdatering om du ha rett giltigt abonnemang. För produktägare och administratörer finns detta att hitta under Mina sidor.

– Uppdaterat komponenter som används i EL-VIS.

– Uppdaterat bilder, ikoner, texter i och med ny ”storversion”.

Start

+ Lagt till en varning om man försöker ta bort sin logotyp.

+ Vid ställ en fråga behöver inte e-postadressen fyllas i längre om man är inloggad.

Info

+ Nu hanterar programmet om det saknas databas för EL-VIS Info eller koppling tappas med ett felmeddelande.

– Dokumentdatabasen uppdateras som vanligt kontinuerligt genom de automatiska synkroniseringar som sker när EL-VIS Info startas. Statusen ser man då längst ner till höger.

Kabel

+ Förstora/Zooma kretsarna vid utskrift av Enlinjeschema. Välj mellan 100 %, 125 % och 150 %.

+ Nominellt och korrigerat strömvärde för vald area syns nu tillsammans med minsta möjliga area i utskriften Beräkning (Ledningsdata).

+ Nu syns Antal belastade ledare i utskriften Beräkning (Ledningsdata).

+ Nu går det att skriva ut Enlinjeschema som stående A4 och A4 igen. Detta var inaktivt ett tag för att vi behövde fixa problem som uppstod med all data i sidfoten.

+ Nu kommer vilken systemjordning man på sin beräkning med på utskriften Beräkning (Ledningsdata).

+ Vi har lagt till text under Anläggningsdata i Projektinformation att bara två rader syns på utskriften.

– Fixat så att Extra korr. faktor visar rätt värde på utskriften Beräkning (Ledningsdata). Tidigare visade den alltid 1 oavsett vad som fyllts i där.

– Förbättringar har gjorts i sidfoten på utskrifterna så inte text eller logotyp ska kunna hamna över en annan cell.

– I vissa fall kunde programmet krascha om man hade väldigt långa beskrivningar under Anläggningsdata. Så är inte fallet längre. 

– Logotypen hamnar nu centralt i sin yta på utskrifterna.

– Nu går det äntligen att kopiera första kretsen och klistra in direkt efter sig själv.

– Under Förläggningssätt i utskriften Beräkning (Ledningsdata) stod det innan Kabeltyp vid typ av förläggningssätt. Detta är åtgärdat.

– Åtgärdat att det inte gick ta bort revideringar

– Åtgärdat att om man hade Transformator som Matande punkt hamnade kortslutningsströmmen och impedansen över symbolen för transformatorn vid utskrift av Enlinjeschemat.

– Åtgärdat att vid utskriftsfönster av Beräkning (Ledningsdata) kunde valen för numrering av papperna försvinna. Nu ska de alltid synas om man har valet Aktuell beräkning vilket är standard.

Mall

+ Nu kommer företagsuppgifterna med automatiskt på vissa mallar där det är aktuellt, dock har vi inte lagt in funktionen på alla mallar än, men det kommer. Funktionen går att stänga av under menyn Verktyg, Alternativ och fliken Mall.

+ Ny version av Kompetensmatrisen där giltighetstid numera sköts från kravlistan och automatiskt räknas på datum för genomförande. Det går också nu att fylla i giltighetstid på kurser (tidigare bara certifikat). Vi har också lagt till bättre notiser (färgmarkering i kolumnen ID) i Personallistan och under flikarna Utbildning, Kurser, Certifikat och Erfarenheter om något behöver kontrolleras för medarbetaren. Det går också nu att fylla i ”-” (streck) i Personallistan under kolumnerna Anställningsnummer och Personnummer om man inte vill använda dem men vill bli av med den gula färgen.

OBS! Om ni ska flytta data mellan er befintliga Kompetensmatris till den nya, tänk då på att kopiera data och ”klistra in special” (endast värde) eller klistra in i Anteckningar först och kopiera där och sedan klistra in i den nya Kompetensmatrisen. Behöver ni hjälp, ring eller maila oss.

– Fixat ett formateringsfel i Kompetensmatrisen under kolumnen Datum för senaste medarbetarsamtal som gjorde att datumet flyttades mer och mer till höger ju längre ner i raderna man kom. Behöver ni hjälp att fixa detta i det dokument ni redan påbörjat hör ni av er till oss, gärna på e-post, så hjälper vi till. 

Några av de företag som har valt EL-VIS