Version 19

13 mars 2019

Ekonomisk area för jämförelse mellan två kablar och möjlighet till utskrift av underlag till t.ex. kund. Vektorutskrift av spänningsfall i kedja.

Allmänt

+ Nytt licensnummer gäller för EL-VIS 19. Detta hämtas automatiskt vid uppdatering om du ha rett giltigt abonnemang. För produktägare och administratörer finns detta att hitta under Mina sidor.

– Bytt version av Teamviewer Quick-Support.

– Uppdaterat bilder, ikoner, texter i och med ny ”storversion”.

Info

– Dokumentdatabasen uppdateras som vanligt kontinuerligt genom de automatiska synkroniseringar som sker när EL-VIS Info startas. Statusen ser man då längst ner till höger.

Kabel

+ Beräkning av Ekonomisk Area. Jämför två kablar och fyll i energipris, drifttid och kostnad/meter att installera kabeln. Fyll i kommentar och skriv ut din beräkning och använd som underlag till kund för att rekommendera en grövre area eller annan kabel.

+ Vektorutskrifter i Spänningsfall i kedja och samma design som i modulerna Enlinjeschema och Kabel. Projektinformationen som fylls i delas med Enlinjeschema.

+ Nu sparas spänningsfall i kedja tillsammans med Enlinjeschema i samma filformat, ecdx. Det går bra att öppna gamla ekxs-filer samt importera dessa till befintligt Enlinjeschema.

+ Vi har tagit bort ”Kraft- och installationskabel” som val av kabel.

– Drifttemperaturen är nu som standard satt till 50 grader istället för 20

– Fixat lite varningar om att spara vid mindre ändringar som t.ex. byte av symbol.

– Företagsuppgifterna kom inte med på utskrifterna om man inte öppnade projektinformationen först.

– ”Momentant – Bortre” har bytt namn till endast Bortre skydd samtidigt som det nu hanteras rätt rent grafiskt.

– Vid utskrift av ledningsdata A3 liggande kom inte logotypen med vilket nu är åtgärdat.

– Åtgärdat att ledningslistan ibland kunde hamna över sidfoten på utskriften.

– Åtgärdat att systemspänningen ibland inte blev inaktiv.

Mall

+ Betalningsplan (Finns under Entreprenader)

+ Lindningsmätning till Kontroll av motorinstallation (Finns under Kontroll före idrifttagning och finns dels som bilaga men även som egen mall)

– Förbättrat Kompetensmatrisen med fler rader för utbildningar, kurser, certifikat och erfarenheter. 

– Nytt ”blad” i Kompetensmatrisen för möjlighet att manuellt sätta Befogenheter enligt Egenkontrollprogram.

– Ändrat informationstext i mallen Egenkontrollprogram om att datumet på försättsbladet måste uppdateras manuellt. 

Några av de företag som har valt EL-VIS