Version 19.1

18 september 2019

Avancerad beräkning byter namn till Detaljerade uppgifter, görs enklare och blir standard under matande punkt.

Allmänt

–  Hjälpmenyn är uppdaterad med ny text kring acceptabla värden för spänningsfall.

Info

– Dokumentdatabasen uppdateras som vanligt kontinuerligt genom de automatiska synkroniseringar som sker när EL-VIS Info startas. Statusen ser man då längst ner till höger.

Kabel

+ Avancerad beräkning byter namn till Detaljerade uppgifter.
+ Detaljerade uppgifter blir standardval under Matande punkt.
+ Förenkling av Detaljerade uppgifter då vi ger möjlighet att fylla i Ik3 istället för Driftresistans och Driftreaktans.
+ Det går nu att välja kabelisolering PEX 90 grader på AKKJ. Detta motsvarar en AXQJ vilket då ger möjligheten att kunna beräkna utlösningsvillkoret för parallella med separat skydd för en AXQJ.
+ Varning kommer nu vid ekonomisk area om drifttiden är större än möjligt.
– Symbolen för Växelriktare är nu vänd på rätt håll.

Mall

– Ändrat begreppet Befattningar till Roller för Kompetensmatrisen.

Några av de företag som har valt EL-VIS