EL-VIS kommer hjälpa dig med ditt Egenkontrollprogram

10 juli 2017

Befintliga applikationer kommer uppdateras När det gäller EL-VIS för Windows kommer vi komplettera programmet med dokument som låter dig skapa ditt egenkontrollprogram. Redan idag har vi många mallar som behövs för ditt elsäkerhetsarbete och vi kommer att lägga till ännu fler.

Befintliga applikationer kommer uppdateras

När det gäller EL-VIS för Windows kommer vi komplettera programmet med dokument som låter dig skapa ditt egenkontrollprogram. 

Redan idag har vi många mallar som behövs för ditt elsäkerhetsarbete och vi kommer att lägga till ännu fler.

Ny webbapplikation kommer!

Vi kommer även att skapa en webbapp som tillåter er att digitalt skapa upp ert egenkontrollprogram.

(Mer info kommer)

Några av de företag som har valt EL-VIS