Mallen Egenkontrollprogram är här!

10 juli 2017

Uppdatera EL-VIS Mall idag och kom igång! Se till att uppdatera till senaste versionen (16.1.1). Om du inte har årsabonnemang vänligen ta kontakt med oss så hjälper vi dig att uppdatera eller komma igång med det!

Uppdatera EL-VIS Mall idag och kom igång!

Se till att uppdatera till senaste versionen (16.1.1). Om du inte har  årsabonnemang vänligen ta kontakt med oss så hjälper vi dig att uppdatera eller komma igång med det! Kontakta oss här.

Egenkontrollprogram i EL-VIS Mall:

 • En mall som alla företag kan utgår ifrån!
 • En mall som är gjord för enmansföretagarna!
 • En guide som hjälper dig rubrik för rubrik!

I mallarna finns det hjälptext som hjälper er att komma igång. Det är dock viktigt att ni ser över den och editera eller ta bort det som inte passar er. För kom ihåg att Egenkontrollprogrammet ska handla om er verksamhet!

Guiden vi har skapat och som finns i EL-VIS Mall kommer vara till stor hjälp! Mallen kan vid första anblick kännas jobbig att fylla i, men var lugn, EL-VIS hjälper dig!

Övriga mallar som finns i EL-VIS Mall som hjälper dig med ditt elsäkerhetsarbete:

 • Avvikelserapport
 • Bilaga kontrollprogram
 • Checklistor för Egenkontroll av elanläggning
 • Delegering av rätten att utföra elarbeten
 • Delegering av rätten att utföra begränsade elarbeten
 • Delegering av kontrollansvar
 • Dokumentation av elektriska starkströmsanläggningar enligt ELSÄK-FS
 • Dokumentlista egenkontrollplan
 • Funktionsprovning
 • Idrifttagning av solcellsanläggning
 • Installation av jordfelsbrytare
 • Installation av uttag och eventuellt jordfelsbrytare
 • Isolationsmätning starkström
 • Kompetenskort
 • Kompetensmatris
 • Kontrollrapport
 • Kontroll av motorinstallation
 • Kontroll av skyddsjord
 • Kontroll av skyddsjordningens kontinuitet
 • Kontroll av skyddsutjämningsledarens kontinuitet
 • Kontroll före idrifttagning (Olika anläggningar)
 • Mätning av jordtagsresistans
 • Överlämning av anläggning

EL-VIS Kabel hjälper dig också med ditt elsäkerhetsarbete!

De beräkningar du gör av belastning, spänningsfall och utlösningsvillkor kan vara en del av dokumentationen av utförd elanläggning och på så vis en ingående komponent i egenkontrollen.

Några av de företag som har valt EL-VIS