Uppdatering av EL-VIS Online

11 maj 2020

Vi fortsätter att förbättra! Denna gång med förbättringar av den inbyggda PDF-läsaren i EL-VIS Info. Vi har också uppdaterat instruktioner för att installera EL-VIS Desktop och nya instruktioner för nya hanteringen av semiautomatiska uppdateringar i EL-VIS Maxikod.

Nedladdningar

  • Nya installationsinstruktioner för EL-VIS Desktop i och med ny och enklare installationsfil. Vi har även lagt till en ny sektion som heter Installationsparametrar som är bra för IT/Admins att veta om.
  • Ny sektion under uppdateringsinstruktioner för EL-VIS Maxikod som heter Semiautomatiska uppdateringar. Används för intern hantering av automatiska uppdateringar av både Maxikod men även priser, rabattbrev, etc. Ni hittar det i sidopanelen som kommer fram när ni klickar upp Uppdatera i rutan EL-VIS Maxikod.

 

Info

  • Bättre minneshantering
  • Enhetlig design överallt i PDF-läsaren
  • Navigation: Man kan nu mata in mer än två siffror åt gången
  • Samma typsnitt används nu överallt
  • Språkstöd för alla delar i den nya PDF-läsaren, vilket innebär att om svenska är inställd i webbläsaren blir menyerna på svenska också
  • Zoom-knapparna fungerar korrekt nu på iPhone och iPad

Några av de företag som har valt EL-VIS