Anmälan

Ett aktuellt ämne i vår bransch är elinstallationer för Laddning av elfordon. I webbvisningen går vi igenom vad SEK Handbok 458 innehåller, kopplingar till svensk standard samt ”bra att tänka på” för dessa typer av installationer. Vi visar hur EL-VIS hjälper dig att hitta informationen och dimensionera kabelinstallationen. Örjan Borgström huvudförfattare till handboken håller i webbvisningen.

Säkra din plats

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig fyll i dit telefonnummer.

Var vänlig fyll i dit företagsnamn.

Var vänlig fyll i din ort.

Ange antal deltagare

Har du frågor så kan du ringa 0470-72 40 30 eller mejla oss