Anmälan

Alla företag som arbetar med elinstallation ska ha ett Egenkontrollprogram, detta enligt Elsäkerhetslagen. Egenkontrollprogrammet ska se till att allt arbete planeras, utförs, kontrolleras och följs upp på rätt sätt och att alla anställda i ett företag besitter rätt kompetens. EL-VIS Egenkontrollprogram hjälper dig med detta. Magnus Persson visar dig hur du kommer igång med EL-VIS Egenkontrollprogram.

Säkra din plats

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig fyll i dit telefonnummer.

Var vänlig fyll i dit företagsnamn.

Var vänlig fyll i din ort.

Ange antal deltagare

Har du frågor så kan du ringa 0470-72 40 30 eller mejla oss