EL-VIS Changelog Maxikod

Changelog Maxikod

Här hittar du versionsinformation om EL-VIS Maxikod, elbranschens mest använda kalkylprogram.

 

För att uppdatera klickar på knappen Uppdatera här. Du kommer då till Nedladdningar. Logga in med ditt EL-VIS Konto om det behövs. Väl inne väljer du knappen Uppdatera som finns i rutan EL-VIS Maxikod. Följ anvisningarna som kommer fram.

Changelog Priser och Koder
Uppdatera här

24.3

🆕 Filtrera ÄTA som skall visas vid redigering och utskrifter av ÄTA.

🆕 Vid kopiering av kalkyler och rubriker finns nu möjligheten att infoga det som skall kopieras till valt nr.

 

24.2

🆕 Nya totalentreprenadskoder för skolmiljöer med ritningar, t.ex idrottshallar och slöjdsalar (Kodregister från 2024-02-06).

 

24.1

🆕 Nya totalentreprenadskoder för dörrmiljöer och övriga/allmänna utrymmen i skola med ritningar inklusive nya koder för solceller och laddning av elfordon (Kodregister från 2024-01-02).

🆕 Nya detaljerade koder för Plejd under egen ny kategori för smarta hem/styrsystem (Kodregister från 2024-01-02).

🆕 Vid inläsning från Bluebeam går det nu att dela upp materiel och arbetstid i anmärkningar.

 

23.4

🆕 Nya totalentreprenadskoder för klassrum och grupprum i skola med ritningar (Kodregister från 2023-11-02).

🆕 Vid inläsning av mängder från Bluebeam kan totalentreprenadskoder och egna S-koder läsas in som anmärkningar. Materiel och arbetstider kan då enkelt redigeras i rubriken.

🔧 Ifyllnad av lösenord vid uppstart, för att förhindra obehöriga att öppna programmet, är nu borttaget men kan läggas tillbaka om man önskar. Klickar på ”Arkiv” och ”Aktivera lösenord” i menyn på startsidan. Skriv in valfritt lösenord.

 

23.3

🔧 Datum för aktiviteter i tidsplaneringen kan läggas in t.o.m. 2026-12-30.

 

23.2

🆕 Nu går det radera flera projekt samtidigt. Rensa databasen på gamla projekt samtidigt som databasen minimeras och optimeras.

 

23.1

🆕 I registret för egna leverantörer (G-nr) kan nu artiklar med artikelnummer upp till 20 tecken läsas in (tidigare 12).

 

22.3

🆕 I mängdning och projektutskrifter kan förläggningssätten listas och exporteras till en semikolonseparerad textfil (.csv).

 

22.2

🆕 Ny modul för serviceorder.

 

22.1

🆕 ATL-nr med med arbetstid kan nu kopplas till egna leverantörer (G-nr) vid inmatning till kalkyl och egna koder (S-nr).

🆕 I eget kodregister (S-koder) kan utskrift av kodgrupper nu exporteras till Excel.

 

21.5

🆕 Nu går det kopiera en ÄTA som kalkyl på projektet (Alt+C) vilket är bra om man vill ha ut materiellistor etc. på artiklarna i ÄTAn.

 

21.4

🆕 I kodinmatningen visas nu raderna i menyn med grön färg om det finns antal på koderna.

🆕 Nu går det att multiplicera eller dividera antalen på raderna i en rubrik.

🆕 Nu går det filtrera projektlistan efter status.

🆕 Under inmatning av totalentreprenader finns nu också knappen Övrigt.

🆕 Under övrig inmatning vid detaljerad kodinmatning går det nu komma åt Totalentreprenader.

🔧 Länkar till kundtjänst, mina sidor och mina nedladdningar är uppdaterade.

 

21.3

🆕 Anbudssammanställningen har kompletterats med timomkostnad för projektledare och med möjlighet att sätta separata påslag på de olika materielgrupperna.

🆕 Timomkostnaden för projektledare kan nu skrivas in i fönstret för standardvärden och kommer då med automatiskt vid uppläggning av nya tablåer. Fältet för ”Påslag materiel” kan inte ändras om separata påslag sätts på fliken Materiel.

 

21.1

🆕 Status kan nu sättas på projekt, kalkyl och rubrik. För projekten visas statusen i en egen kolumn med olika färger i listan. Använd tangenterna Alt + 0, 1, 2, 3 och 4 eller klicka på ”Status” för att sätta status på projekten.

 

20.6

Två stora nyheter i EL-VIS Maxikod 

🆕 Nu går det att sätta status på projekt, kalkyler och rubriker. För projekten visas statusen i en egen kolumn med olika färger i listan. Använd tangenterna Alt + 0, 1, 2, 3 och 4 eller klicka på ”Status” för att sätta status på projekten. 

🆕 För kalkyl och rubrik visas statusen med gul färg för pågående och med grönt för klar på numren i listorna. Använd tangenterna Alt + 0, 1, 2 för status på kalkyl och Alt + 3, 4, 5 för status på rubrik. 

🆕 Fri numrering av ÄTA. Nummer på ÄTA kan väljas och behöver inte komma i sekventiell ordning. D.v.s. det går bra att t.ex. lägga upp ÄTA nr 1 och sedan ÄTA nr 4 om man av någon anledning inte behöver redovisa ÄTA 2 och 3 i EL-VIS Maxikod. 

🆕 Utöver nyheterna har vi uppdaterat alla priser från samtliga grossister och gjort uppdateringar i kodregistret. 

 

20.5

🆕 Nya priser och ett uppdaterat kodregister. 

 

20.4

🆕 Ny version av Maxikod, 20.4, där du nu kan ändra titeln på fakturaunderlag i PM-modulen. Det går också att ändra storleken för rubriker och artiklar i ÄTA-modulen, där valet också sparas. 

🆕 Stor prisuppdatering från de flesta grossisterna. OBS! Tänk på att ladda hem och läs in nya rabattbrev och nettopriser från era grossister 

 

20.3

🆕 Nya priser och ett uppdaterat kodregister. OBS! Storel och Selga har bytt rabattgrupp på vissa artiklar igen. VIKTIGT! Ladda hem nya rabattbrev och lägg in i EL-VIS Maxikod om ni handlar av Storel och/eller Selga, annars får ni inte rätt nettopriser. 

🆕 Maxikod är uppdaterat med en funktion för att konfigurera automatiska uppdateringar i ert interna nätverk. Mer info kommer om det. 

 

20.2

🆕 Nya priser och ett uppdaterat kodregister. OBS! Storel och Selga har bytt rabattgrupp på vissa artiklar, bland annat stegar och konsoler, samtidigt som de sänkt listpriserna rejält. VIKTIGT! Ladda hem nya rabattbrev och lägg in i EL-VIS Maxikod om ni handlar av Storel och/eller Selga, annars får ni inte rätt nettopriser. 

🆕  Den blåa färgen har blivit mörkare när du markera en rad i en tabell eller lista. Den blåa färgen som syns när en rad markeras i en tabell eller lista är nu mörkare och gör texten mer lättläst. 

🆕  Vi har också fixat ett problem som kunde uppstår med G-nr. Rättat en sak under G-nr som skapade problem om leverantörer med höga nummer existerade.

 • 🆕 NYHET | Från “Redigera övrigt” och “Utbytesbrev” finns nu möjlighet att byta ut extra materiel (X-nummer) 

20.1

🆕 NYHET! Mallar för PM, Á-pris och ÄTA (Finns under registerhantering) 

 • 🆕 NYHET! Konvertera antal eller meter till styck vid utskrift av beställningslistor 
 • Rättat en sak där datumen inte blev uppdaterade för fliken Tablåer för anbud 
 • Rättat en sak som gjorde i vissa unika fall att inte förläggningssätten syntes vid inmatning av ett E-nummer som annars hade förläggningssätt kopplat till sig 
 • Rättat en sak vid inmatning av innehåll till S-koder 

19.5

 • Vi har gjort en större uppdatering av kodregistret tillsammans med att uppdatera priserna från de flesta grossisterna. Nu finns också Hagers kanaler, stavar och boxar i berörd Bluebeam-profil.
 • Fixat till utskriften av Beställningslista
 • Rättat en sak i ÄTA-hanteringen som handlade om att i ett visst läge gick det inte sätta status “Åtgärdas ej”

NYHET | Bluebeam integration

🆕 Nu kan vi presentera en riktig bra integration med Bluebeam där dina mängdningar från Bluebeam enkelt importeras till ditt kalkylprojekt i EL-VIS Maxikod.

Pris: 1 200 kr/år för 1 användare | Därefter 600 kr/år för varje användare

 

19.5

 • Vi har gjort en större uppdatering av kodregistret tillsammans med att uppdatera priserna från de flesta grossisterna. Nu finns också Hagers kanaler, stavar och boxar i berörd Bluebeam-profil.
 • Fixat till utskriften av Beställningslista
 • 🆕 Bluebeam integration (köper separat som en tilläggstjänst)
 • 🆕 Excel-exporterna är nu i det senaste formatet (.xlsx)

 

19.4

🆕  Mindre förbättringar 

 

19.3

🆕 Se till att uppdatera då de flesta grossister har uppdaterat sina priser.

🆕  Vi har även gjort lite förbättringar i Maxikod och i kodregistret. 

Åtgärdat vid kodinmatning att man kommer tillbaka där man var efter att stängt och öppnat igen.

Vi har fixat ett problem med hanteringen av Storel, Selga och Solars rabattavtal.

 • Ahlsell har bytt format på sitt rabattavtal. Filer från 2018 eller tidigare går inte att läsa in. 
 • Nu ska det felmeddelande som kommer vid uppstart, om internet saknas, vara borta 
 • Nu visas status för ÄTA vid import av projekt med ÄTA 
 • Ny Avbryt-knapp vid inmatning av K-, S- och T-koder  

19.2

 • Ny inmatning av S-koder där det nu går att lägga till flera på en gång 
 • 19.21 Rättat ett fel vid inmatning av S-koder där programmet kapade tecken från bland annat benämningen och att det då kom in fel i kalkylen 
 • Övrigt småfix 

 

 • 19.13

Nu har vi implementerat ATL 2019 i EL-VIS Maxikod. Vi har också passat på att uppdatera priserna hos de grossister som valt att uppdatera. Samtidigt har vi gjort lite förbättringar till programmet.

 • Lagt till en extra varning vid borttagning av kalkyl och rubrik 
 • Lagt till en knapp för Genvägar i fönstret för mängdning (se nere till vänster) 
 • Lagt till snabbkommandon för att redigera markerad kalkyl (F2), rubrik (F3) och artikelrad (F4) 
 • Fixat lite grafiska problem med laddningsindikatorn 
 • Fixat så det går att importera anbudssammanställning igen 
 • Fixat så det går att skriva ut lista efter prissättning igen 
 • Fixat visningsfel vid öppnande av mallbrev 

19.12

Vi har uppdaterat EL-VIS Maxikod med lite förbättringar och buggfix. Vänligen ladda ner uppdateringen från Mina sidor och kom igång med 19.12. 

 • Fixat att antalet vid inmatning av favorit inte försvinner vid Enter 
 • Fixat att bekräftelsefönstret vid kopiering inte längre bli onormalt litet efter några öppningar 
 • Fixat att laddtiden för att få fram kopiera rubrik och kalkyl är betydligt kortare nu 
 • Fixat att meddelandet som kommer om man inte har någon armaturförteckning stämmer 
 • Fixat att optimera databas under ÄTA-modulen fungerar igen 
 • Lagt till att kör säkerhetskopiering vid avslutning är som standard valt efter nyinstallation 
 • Lagt till en extra varning vid borttagning av kalkyl eller rubrik 
 • Lagt till nya utseendet på förhandsgranskningen av utskrifter (valet Bildskärm) 
 • Tagit bort en maxlängd på antal tecken vid sök på text i e-nummerlistan 
 • Tagit bort ljudet vid Enter-klick på vissa textfält för att byta rad 
 • Ändrat snabbkommando Ctrl+Del i mängdningen så den alltid är ta bort artikelradVi har uppdaterat EL-VIS Maxikod med lite förbättringar och buggfix. Vänligen ladda ner uppdateringen från Mina sidor och kom igång med 19.12.

19.1

Förutom nya priser och ett uppdaterat kodregister så släpps nya EL-VIS Maxikod. Efter tusentals timmar utveckling kan vi stolt presentera ett mer användarvänligt kalkylprogram, där målsättningen också varit att du som användare ändå ska känna igen dig. Viktigt att veta är att programmet är fullt bakåtkompatibelt vilket innebär att alla tidigare projekt går att öppna och projekt från denna version går att öppna i äldre. 

 • 🆕 Ny design med bättre användarvänlighet 
 • 🆕 Full bakåtkompatibilitet 
 • 🆕 Ny ÄTA-sammanfattning som presenteras på projektsidan för de projekt med ÄTA 
 • 🆕 Fler snabbkommandon och mer konsekventa (Högerklicka i ett fönster för att se dem eller titta i menyn om sådan finns. Går också att hålla musen på knappar för att se) 
 • 🆕 Bättre hantering av skalning i Windows och fler möjligheter till att skala inne i programmet
 • 🆕 Fler nivåer att förstora upp text och andra objekt inne i EL-VIS Maxikod (se Registerhantering) 
 • 🆕 Möjlighet att förstora texten i vissa “griddar”, välj mellan tre skalor (se t.ex. Projektfönstret)
 • 19.11 Nu har vi lagt ut en viktig uppdatering till EL-VIS Maxikod som har versionsnummer 19.11. Den fixar till ett problem som gjorde att det inte gick att kopiera artikelrader i nya versionen som släpptes igår. Vi ber om ursäkt för besväret.

18.3

 • Vi har släppt två nyheter till EL-VIS Maxikod samtidigt som vi uppdaterat artikel- och kodregistret där det sistnämnda fått lite nyheter också. 
 • Vid import av ett projekt finns möjligheten att ”spränga kalkylerna”, d.v.s. raderna i rubrikerna läses in på artikelnivå i nummerordning. 
 • Nu kan du se vilka S-koder en artikel finns i vid “Byt artiklar i eget kodregister” 
 • 18.31 Nya priser för Elektroskandia, Storel och Selga. Vi har även uppdaterat kodregistret med nya koder för lamputtag DCL. I och med den nya standarden har vi uppdaterat befintliga totalentreprenadskoder men de nya uttagen också. Nu hanteras avtalsfilerna från Ahlsell och Solar annorlunda vilket innebär att eventuella nettoprisfiler och rabatter per E-nr också läses in tillsammans med den klassiska rabatten per materielgrupp. Ny hantering av Ahlsell och Solars avtalsfiler. Till synes ingen skillnad men när deras rabattbrev importeras kommer eventuella nettopriser och rabatter/E-nr automatiskt med. Detta gör att ni slipper importera flera gånger.

18.2

Nu har alla grossister släppt nya priser så se till att uppdatera snarast. Vi har även uppdaterat kodregistret med lite nyheter. I EL-VIS Maxikod kan du nu skriva ut armaturförteckning och armaturlista. 

 • Nya utskrifter för armaturer kopplat till projektet. Välj mellan Armaturlista där materialet kommer i nummerordning eller Armaturförteckning där armaturpositionerna skrivs ut.

18.1

 • Ändra teckenstorlek på raderna i modulerna för Mängdning och ÄTA. 
 • Spara utskrift av sammanställning av ÄTA som csv (semikolonseparerad textfil) som kan öppnas i Excel. 
 • 18.11 I tisdags släppte Storel och Selga nya prisfiler med fel som de tyckte behövde åtgärdas snarast. Därför kommer vi med en ny uppdatering igen. Vi passade på att uppdatera Elektroskandias priser också.  Vi ber om ursäkt om ni tycker det kommit många mail på sistone men vi tycker att uppdaterade priser är viktigt.  
 • 18.12 Storel och Selga har åtgärdat fel i sina priser och i samband med uppdatering av deras priser uppdaterar vi också Elektroskandia, Solar och Moel. Vi har också gjort många förbättringar i kodregistret. 
 • 18.13 Nya priser och koder
 • 18.14 Vi har släppt nya priser till EL-VIS Maxikod där vi har rättat till fel i Solars prisfil vilket orsakade problem med en hel del e-nummer.
 • 17.1

 • Nu kan EL-VIS Maxikod stycka dina inlästa nettoprisfiler vilket betyder att material som t.ex. kabelkanaler och kabelstegar blir per meter istället. Samma gäller material som säljs som förpackning men som vi gör om till ST. Tidigare gick inte detta och lästes nettoprisfiler in blev det problem på sådant material som var styckat. Tack vare vårt egna artikelregister med priser kan vi nu erbjuda en bättre lösning på detta. Maxikod fixar helt enkelt till ditt nettopris på samma sätt som vi fixat listpriset.I senaste versionen som släpptes 2017-10-23 har vi också uppdaterat priserna från grossisterna och vårt kodregister.En stor nyhet i denna version är att du nu kan skapa upp ditt egna leverantörsregister (G-nr) med valfri mängd grossister. Administrera dem under Registerhantering och använd dem när du mängdar. Allt sparas i Dbreg-mappen vilket gör det möjligt för delning. I samma uppdatering har vi nya priser från 2017-01-04 samt ett uppdaterad kodregister.

   

 • 16.41

Nu har vi släppt en uppdatering till EL-VIS Maxikod. Själva applikationen är densamma som innan, alltså version 16.41, men däremot finns nya grossistpriser som numera kommer från vårt egna artikelregister. Kodregistret har uppdaterats med många nyheter, bland annat ny inmatningsvy för belysningsapparater. Fagerhults prislista för 2017-01-01 finns med också. 

Så har ni inte gjort det ännu logga in på Mina sidor och ladda hem senaste uppdateringen (kräver giltigt årsabonnemang). 

refresh

Det finns redan en EL-VIS lösning i din beställning.

Vill du ersätta den med