EL-VIS Changelog Maxikod

Changelog Maxikod

Här hittar du versionsinformation om EL-VIS Maxikod, elbranschens mest använda kalkylprogram.

 

För att uppdatera klickar på knappen Uppdatera här. Du kommer då till Nedladdningar. Logga in med ditt EL-VIS Konto om det behövs. Väl inne väljer du knappen Uppdatera som finns i rutan EL-VIS Maxikod. Följ anvisningarna som kommer fram.

Changelog Priser och Koder
Uppdatera här

23.3

🔧 Datum för aktiviteter i tidsplaneringen kan läggas in t.o.m. 2026-12-30.

 

23.2

🆕 Nu går det radera flera projekt samtidigt. Rensa databasen på gamla projekt samtidigt som databasen minimeras och optimeras.

 

23.1

🆕 I registret för egna leverantörer (G-nr) kan nu artiklar med artikelnummer upp till 20 tecken läsas in (tidigare 12).

 

22.3

🆕 I mängdning och projektutskrifter kan förläggningssätten listas och exporteras till en semikolonseparerad textfil (.csv).

 

22.2

🆕 Ny modul för serviceorder.

 

22.1

🆕 ATL-nr med med arbetstid kan nu kopplas till egna leverantörer (G-nr) vid inmatning till kalkyl och egna koder (S-nr).

🆕 I eget kodregister (S-koder) kan utskrift av kodgrupper nu exporteras till Excel.

 

21.5

🆕 Nu går det kopiera en ÄTA som kalkyl på projektet (Alt+C) vilket är bra om man vill ha ut materiellistor etc. på artiklarna i ÄTAn.

 

21.4

🆕 I kodinmatningen visas nu raderna i menyn med grön färg om det finns antal på koderna.

🆕 Nu går det att multiplicera eller dividera antalen på raderna i en rubrik.

🆕 Nu går det filtrera projektlistan efter status.

🆕 Under inmatning av totalentreprenader finns nu också knappen Övrigt.

🆕 Under övrig inmatning vid detaljerad kodinmatning går det nu komma åt Totalentreprenader.

🔧 Länkar till kundtjänst, mina sidor och mina nedladdningar är uppdaterade.

 

21.3

🆕 Anbudssammanställningen har kompletterats med timomkostnad för projektledare och med möjlighet att sätta separata påslag på de olika materielgrupperna.

🆕 Timomkostnaden för projektledare kan nu skrivas in i fönstret för standardvärden och kommer då med automatiskt vid uppläggning av nya tablåer. Fältet för ”Påslag materiel” kan inte ändras om separata påslag sätts på fliken Materiel.

 

21.1

🆕 Status kan nu sättas på projekt, kalkyl och rubrik. För projekten visas statusen i en egen kolumn med olika färger i listan. Använd tangenterna Alt + 0, 1, 2, 3 och 4 eller klicka på ”Status” för att sätta status på projekten.

refresh

Det finns redan en EL-VIS lösning i din beställning.

Vill du ersätta den med