EL-VIS Changelog Priser och Koder

Changelog Priser och Koder

Här hittar du information om förändringar i priser och kodregister som bland annat används till EL-VIS Maxikod, elbranschens mest använda kalkylprogram.

 

För att uppdatera klickar på knappen Uppdatera här. Du kommer då till Nedladdningar. Logga in med ditt EL-VIS Konto om det behövs. Väl inne väljer du knappen Uppdatera som finns i rutan EL-VIS Maxikod. Följ anvisningarna som kommer fram.

Changelog Maxikod
Uppdatera här

2024-04-08

Priser

Skapade: 6 952 st | Uppdaterade: 83 676 st | Inaktiverade: 4 506 st

– Elektroskandia 2024-04-01

– Ahlsell 2024-01-10

– Rexel 2024-04-01

– Solar 2024-04-01

– Elkedjan 2024-04-01

– E2 Teknik 2024-04-01

Kodregister

– Rättat till enhet för Klamringsband (“bulejärn”), som skall vara i meter (ej styck).

– Reviderat kod-texter i meny.

– Har ändrat i koder för infällt CEE uttag (3N16A) och tagit bort 3N25A (infällt) då dessa innehöll perilexuttag.

– Lagt till infällda perilexuttag under rätt rubrik i meny.

– Rättat i T-kod S204 “OPTION HDMI, BAS-/KLASSRUM”, där det låg med för många HDMI-kablar.

– Nya koder för ABB’s apparatserie SAGA tillagda.

– Kompletterat totalkoder med en ny variant på kontor.

– Nya koder för mörkläggning tillagda under Totalmeny (Kontor & Skola).

– Nya koder för “Komplett monterad stolpe” inkl. stolpe, insats, täckhuv etc. under “Skola”.

– Koder för radontätningar tillagda under “Slangar, kabelskyddsrör”.

– Kabelklämma “Stepps” tillagd under installationskablar, nyhet från MP-bolagen.

– EQLR 19X1,5 tillagd i kodmeny.

– Nya totalkoder för brand- och utrymningslarm samt branddörrstängning.

– Nya totalkoder för Garo’s G-boxar (under samma meny som Industri, “Skola, Industri & Brandlarm”).

– ALLTID | Ersatt utgångna E-nr

2024-02-07

Priser

Skapade: 6 274 st | Uppdaterade: 133 303 st | Inaktiverade: 4 388 st

– Elektroskandia 2024-01-31

– Ahlsell 2024-01-10

– Rexel 2024-02-01

– Solar 2024-02-01

– Elkedjan 2024-01-29

– E2 Teknik 2024-01-29

Kodregister

– Gjort patchkablar mer synliga under kodmeny – Datanät

– Idrottshallar med belysningspaket, skolsköterska m.m. tillagt i Totalkoder (under Skola)

– Kompletterat Kanalisation MP-bolagen, koder för komplett montage

– Ny kod med både arbete och material för fibersvetsning/skarv

– Ny rubrik under Teleapparater – “Larm & säkerhet med apparater” samt tillhörande (nya) koder

– Ny rubrik under Teleapparater – “Tvåvägskommunikation/nödtel. med app.” tillagt

– Passagesystem (Axema – VAKA) tillagt i kodregister (apparater med tid)

– Textil- och träslöjdsalar tillagda under Totalkoder (Skola)

– ALLTID | Ersatt utgångna E-nr

2024-01-02

Priser

Skapade: 10 184 st | Uppdaterade: 488 875 st | Inaktiverade: 7 168 st

– Elektroskandia 2024-01-03

– Ahlsell 2024-01-01

– Rexel 2024-01-01

– Solar 2024-01-01

– Elkedjan 2024-01-01

– E2 Teknik 2024-01-01

Kodregister

– Bytt ut samtlig najtråd mot buntband/strips i alla kabelkoder.

– Lagt till koder för fiberarbeten (terminering, DB-/länkmätning etc.), samt fiberkabel

– Lagt till MP klamringsband (“bulejärn”) i koder.

– Lagt till sabotagedosor för inbrottslarm/larm.

– Ny meny för ”Smarta hem/styrsystem” under koder (K) där Plejd-prylar nu finns med

– Nya koder för FXQ Easy och ACEFLEX PURE.

– Nya koder för Öppnaknapp, armbågskontakt och inkoppling av dörrautomatik.

– Nya totalkoder (menyer) för solceller och elbilsladdning (T) med tillhörande koder.

– Nya totalkoder under “Skola” för bl.a. dörrmiljöer.

– Raderat inaktuella koder med utgångna artiklar.

– Uppdaterat kostnader i X-nummer för bl.a. fästmaterial (skruv, klammer o.s.v.).

– Ändrat och förtydligat kodmenyer.

– ALLTID | Ersatt utgångna E-nr

2023-11-02

Priser

Skapade: 23 148 st | Uppdaterade: 58 404 st | Inaktiverade: 56 441 st

– Elektroskandia 2023-10-31

– Ahlsell 2023-10-01

– Rexel 2023-11-01

– Solar 2023-11-01

– Elkedjan 2023-10-30

– E2 Teknik 2023-10-30

Kodregister

– Nya totalentreprenadskoder för “Skola”. Nu finns bl.a. Klassrum och grupprum samt tillval/optioner med data och HDMI.

– Bytt namn under huvudkategori “D” under totalkoder från “Övrigt” till “Industri & Skola”.

– Bytt namn på koder för armaturskenor “FZ” där de flesta produkter är sendzimir (SZ), ändrat innehåll så att detta stämmer överens. Lagt till ny underkategori för “MP Armaturskenor Z4” istället (med tillhörande koder).

– ALLTID | Ersatt utgångna E-nr

2023-07-03

Priser

Skapade: 14 350 st | Uppdaterade: 577 977 st | Inaktiverade: 17 130 st

– Elektroskandia 2023-07-04

– Ahlsell 2023-07-01

– Rexel 2023-07-01

– Solar 2023-07-01

– Elkedjan 2023-07-03

– E2 Teknik 2023-07-03

Kodregister

– Kontrollerat och i förekommande fall justerat ATL-tid för uppskalning av EQQR, EQFR, EQLR och FQAR-PG

– ALLTID | Ersatt utgångna E-nr

2023-04-18

Priser

Skapade: 6 672 st | Uppdaterade: 58 875 st | Inaktiverade: 3 872 st

– Elektroskandia 2023-04-04

– Ahlsell 2023-04-01

– Rexel 2023-04-01

– Solar 2023-04-01

– Elkedjan 2023-04-10

– E2 Teknik 2023-04-10

Kodregister

– ALLTID | Ersatt utgångna E-nr

 

2023-03-01

Priser

Skapade: 7 225 st | Uppdaterade: 8 218 st | Inaktiverade: 7 207 st

– Elektroskandia 2023-03-01

– Ahlsell 2023-01-01

– Rexel 2023-03-01

– Solar 2023-02-01

– Elkedjan 2023-02-27

– E2 Teknik 2023-02-27

Kodregister

– ALLTID | Ersatt utgångna E-nr

 

2023-01-03

Priser

Skapade: 9 167 st | Uppdaterade: 625 735 st | Inaktiverade: 7 697 st

– Elektroskandia 2023-01-03

– Ahlsell 2023-01-01

– Rexel 2023-01-01

– Solar 2023-01-01

– Elkedjan 2023-01-02

– E2 Teknik 2023-01-02

Kodregister

– Kompletterat koder innehållande MP väggkonsol med konsolklammer

– ALLTID | Ersatt utgångna E-nr

2022-11-02

Priser

Elektroskandia (2022-11-01)

Ahlsell (2022-10-04)

Rexel (2022-11-01)

Solar (2022-10-01)

Elkedjan (2022-10-31)

EEL Teknik (2022-10-31)

Uppdaterat kodregister 2022-11-02

Kodregister

 • Nya koder komplett kanalisation MP stegar
 • Justerat ATL-tid för rak avvinkling MP stege
 • Koder för rostfri staglina raderade
 • ALLTID | Ersatt utgångna E-nr
 • Fagerhult prislista uppdaterad 2022-11-01

2022-10-04

Priser

 • Elektroskandia (2022-10-04) 
 • Ahlsell (2022-10-04) 
 • Rexel (2022-10-01) 
 • Solar (2022-10-01) 
 • Elkedjan (2022-10-03) 
 • EEL Teknik (2022-10-03) 

Uppdaterat kodregister 2022-10-04 

 • ALLTID | Ersatt utgångna E-nr 

2022-07-01

Priser

Elektroskandia (2022-06-30)

Ahlsell (2022-07-01)

Rexel (2022-07-01)

Solar (2022-07-01)

Elkedjan (2022-06-27)

EEL Teknik (2022-06-27)

Nytt kodregister 2022-07-01

Justerat ATL-tid för korsomkopplare

Nya koder för MP stege Z4

ALLTID | Ersatt utgångna E-nr

2022-04-04

Priser

Elektroskandia (2022-04-01)

Ahlsell (2022-04-01)

Rexel (2022-04-01)

Solar (2022-04-01)

Elkedjan (2022-04-04)

EEL Teknik (2022-04-04)

Nytt kodregister 2022-04-04

Ny kod för AP9-dosa

ALLTID | Ersatt utgångna E-nr

2022-02-01

Priser

Elektroskandia (2022-01-31)

Ahlsell (2022-01-14)

Rexel (2022-02-01)

Solar (2022-02-01)

Elkedjan (2022-01-31)

EEL Teknik (2022-01-31)

2022-01-10

Priser

Elektroskandia (2022-01-04)

Ahlsell (2022-01-01)

Rexel (Selga) (2022-01-04)

Rexel (Storel) (2022-01-04)

Solar (2022-01-01)

Moel (2021-10-07)

Elkedjan (2022-01-03)

EEL Teknik (2022-01-03)

Nytt kodregister 2022-01-10

ALLTID | Ersatt utgångna E-nr

2022-11-11

Priser

Elektroskandia (2021-11-09)

Ahlsell (2021-10-01)

Rexel (Selga) (2021-11-01)

Rexel (Storel) (2021-11-01)

Solar (2021-11-01)

Moel (2021-10-07)

Elkedjan (2021-11-08)

EEL Teknik (2021-11-08)

Nytt kodregister 2021-11-11

Kompletterat MP väggkonsoler med kostnad för expanderbult

Uppdaterat ATL-tider i koder för Spänningsutjämning Elrond fästen för lina

ALLTID | Ersatt utgångna E-nr

2021-10-06

Skapade priser: 10 317 st | Uppdaterade priser: 154 163 st | Inaktiverade priser: 7 779 st 

Priser

 • Elektroskandia (2020-10-01) 
 • Ahlsell (2020-10-01) 
 • Selga (2020-10-01) 
 • Rexel (Solar) (2020-10-01) 
 • Rexel (Storel) (2020-10-01) 
 • Moel (2020-08-26) 
 • Elkedjan (2020-10-04) 
 • EEL Teknik (2020-10-04) 

Nytt kodregister 2021-10-06 

 • Nya koder för Schneider golvboxar 
 • Rättat fel vid byte till halogenfri 5G2,5 i totalkod 7211, kök med matplats 
 • ALLTID | Ersatt utgångna E-nr 

2021-08-02

Skapade priser: 2 328 st | Uppdaterade priser: 109 247 st | Inaktiverade priser: 2 169 st 

Versionsinformation 

Nya priser 2021-08-02 

 • Elektroskandia (2021-08-01) 
 • Ahlsell (2021-07-01) (ny fil 2021-08-02) 
 • Selga (2021-07-01) 
 • Solar (2021-07-01) 
 • Storel (2021-07-01) 
 • Moel (2021-07-02) 
 • Elkedjan (2021-08-02) 
 • EEL Teknik (2021-08-02) 

2021-07-01

Skapade priser: 22 859 st | Uppdaterade priser: 822 035 st | Inaktiverade priser: 23 238 st 

Versionsinformation 

Nya priser 2021-07-02

Elektroskandia (2020-07-01) 

 • Ahlsell (2020-07-01) 
 • Selga (2020-07-01) 
 • Solar (2020-07-01) 
 • Storel (2020-07-01) 
 • Moel (2020-07-02) 
 • Elkedjan (2020-06-28) 
 • EEL Teknik (2020-06-28) 

Nytt kodregister 2021-07-02 

 • Kompletterat och rättat koder för INKA123 
 • Uppdaterat samtligt material i koder för kanaler Hager 
 • ALLTID | Ersatt utgångna E-nr 

2021-05-04

Skapade priser: 3 871 st | Uppdaterade priser: 7 516 st | Inaktiverade priser: 5 323st 

Versionsinformation 

Nya priser 2021-05-04 

 • Elektroskandia (2021-05-02) 
 • Ahlsell (2021-04-01) 
 • Selga (2021-05-01) 
 • Solar (2021-04-01) 
 • Storel (2021-05-01) 
 • Moel (2021-04-07) 
 • Elkedjan (2021-05-03) 
 • E2 Teknik (2021-05-03) 

2021-04-07

Skapade priser: 14 990 st | Uppdaterade priser: 45 163 st | Inaktiverade priser: 7 112 st 

Versionsinformation 

Nya priser 2021-04-07 

 • Elektroskandia (2021-04-01) 
 • Ahlsell (2021-04-01) 
 • Selga (2021-04-01) 
 • Solar (2021-04-01) 
 • Storel (2021-04-01) 
 • Moel (2021-04-07) 
 • Elkedjan (2021-04-05) 
 • EEL Teknik (2021-04-05) 

  

Nytt kodregister 2021-04-07 

 • Byte av materiel i totalkod 6838 
 • Nya och uppdaterade koder för bilvärmarcentraler i totalkoder 
 • Rättat antal skarvjärn i koder för MP rännor i 2 meter längder 
 • Uppdaterat allt materiel i koder för minikanaler Hager. 
 • ALLTID | Ersatt utgångna E-nr 

  

2021-02-19

Skapade priser: 5 986 st | Uppdaterade priser: 42 731 st | Inaktiverade priser: 4 454 st  

Versionsinformation 

Nya priser 2021-02-19 

 • Elektroskandia (2021-02-02) 
 • Ahlsell (2021-02-01) 
 • Selga (2021-02-01) 
 • Solar (2021-02-01) 
 • Storel (2021-02-01) 
 • Moel (2021-02-02) 
 • Elkedjan (2021-02-15) 
 • EEL Teknik (2021-02-1)

2021-01-07

Skapade priser: 37 291 st | Uppdaterade priser: 848 087 st | Inaktiverade priser: 12 182 st 

Versionsinformation 

Nya priser 2021-01-07 

 • Elektroskandia (2021-01-05) 
 • Ahlsell (2021-01-01) 
 • Selga (2021-01-01) 
 • Solar (2021-01-01) 
 • Storel (2021-01-01) 
 • Moel (2021-01-05) 
 • Elkedjan (2021-01-04) 
 • EEL Teknik (2021-01-04) 

Nytt kodregister 2021-01-07 

 • Kabeltyp utbytt i T-kod 7212 
 • ALLTID | Ersatt utgångna E-nr

2020-11-03

Skapade priser: 19 658 st | Uppdaterade priser: 16 181 st | Inaktiverade priser: 18 457 st 

Versionsinformation 

Nya priser 2020-11-03 

 • Elektroskandia (2020-11-01) 
 • Ahlsell (2020-11-02) 
 • Selga (2020-11-01) 
 • Solar (2020-11-01) 
 • Storel (2020-11-01) 
 • Moel (2020-10-14) 
 • Elkedjan (2020-11-02) 
 • EEL Teknik (2020-11-02) 

Nytt kodregister 2020-11-03 

 • Bytt material i koder för ingjutna skarvmuffar 
 • Bytt material uttag Exxact 2-v utv. IP21 
 • Justerat antal i koder för kabelskydd 
 • Uppdaterat koder och kryssreferenser för huvudgrupp R. Telekabel & anslutningar 
 • Uppdaterat totalkoder vid byte till tvinnad FQ. 
 • ALLTID | Ersatt utgångna E-nr 

2020-09-03

Skapade priser: 22 094 st | Uppdaterade priser: 108 986 st | Inaktiverade priser: 7 499 st 

Versionsinformation 

Nya priser 2020-09-03 

 • Elektroskandia (2020-09-01) 
 • Ahlsell (2020-07-10) 
 • Selga (2020-09-01) 
 • Solar (2020-09-01) 
 • Storel (2020-09-01) 
 • Moel (2020-07-03) 
 • Elkedjan (2020-08-31) 
 • EEL Teknik (2020-08-31) 

Nytt kodregister 2020-09-03 

 • Plockat ut central från lgh.koder till egen kod under tillägg 
 • Justerat koder för staglina 
 • Ändrat ktv-uttag till RJ45 i lgh.koder 
 • ALLTID | Ersatt utgångna E-nr 

2020-07-02

Skapade priser: 5 912 st | Uppdaterade priser: 734 362 st | Inaktiverade priser: 4 915 st 

Nya priser 2020-07-02 

 • Elektroskandia (2020-07-01) 
 • Ahlsell (2020-07-01) 
 • Selga (2020-07-01) 
 • Solar (2020-07-01) 
 • Storel (2020-07-01) 
 • Moel (2020-04-06) 
 • Elkedjan (2020-07-01) 
 • EEL Teknik (2020-07-01) 

Nytt kodregister 2020-07-02 

 • Bytt materiel i koder för EXQ 5G2,5, låg felaktigt 4G2,5 där. 
 • Nya koder närvarosensorer Dali, fabrikat Niko Servodan. 
 • Städat i menyer för K-koder, armaturmontage, telekabel, datanät och vit kabel 
 • ALLTID | Ersatt utgångna E-nr 

2020-06-02

Skapade priser: 3 774 st | Uppdaterade priser: 86 099 st | Inaktiverade priser: 4 381 st 

Versionsinformation 

Nya priser 2020-06-02   

 • Elektroskandia (2020-06-01) 
 • Ahlsell (2020-05-01) 
 • Selga (2020-06-01) 
 • Solar (2020-05-01) 
 • Storel (2020-06-01) 
 • Moel (2020-04-06) 
 • Elkedjan (2020-06-01) 
 • EEL Teknik (2020-06-01) 

Nytt kodregister 2020-06-03 

 • Bytt ut ej halogenfria VP20 rör, där låg tidigare halogenfria 
 • Ersatt infällda 2-v uttag i totalkoder med billigare alternativ 
 • ALLTID | Ersatt utgångna E-nr 

 

2020-05-05

Skapade priser: 16 206 st | Uppdaterade priser: 73 476 st | Inaktiverade priser: 13 305 st 

Nya priser 2020-05-05 

 • Elektroskandia (2020-05-02) 
 • Ahlsell (2020-05-01) 
 • Selga (2020-05-01) 
 • Solar (2020-05-01) 
 • Storel (2020-05-01) 
 • Moel (2020-04-06) 
 • Elkedjan (2020-05-04) 
 • EEL Teknik (2020-05-04) 

Nytt kodregister 2020-05-05 

 • Kompletterat mediacentraler med apparater i totalkoder för lägenheter. 
 • ALLTID | Ersatt utgångna E-nr 

2020-04-02

Skapade priser: 6 315 st | Uppdaterade priser: 39 084 st | Inaktiverade priser: 3 359 st 

 • Elektroskandia (2020-04-01) 
 • Ahlsell (2020-01-01) 
 • Selga (2020-04-01) 
 • Solar (2020-03-01) 
 • Storel (2020-04-01) 
 • Moel (2020-01-07) 
 • Elkedjan (2020-04-01) 
 • EEL Teknik (2020-04-01) 

Nytt kodregister 2020-04-02 

 • Bytt materiel i kod MP1699 
 • ALLTID | Ersatt utgångna E-nr 

2020-03-03

 • Elektroskandia (2020-03-01) 
 • Ahlsell (2020-01-01) 
 • Selga (2020-03-01) 
 • Solar (2020-03-01) 
 • Storel (2020-03-01) 
 • Moel (2020-01-07) 
 • Elkedjan (2020-03-02) 
 • EEL Teknik (2020-03-02) 

 Nytt kodregister 2020-03-03 

 • NYHET | Kompletta koder/m för Hager Fönsterbänkskanal BRP och BRA 130 mm Vit 
 • Bytt ut artikelnummer i koder för tillbehör till Hagers Fönsterbänkskanaler till deras nya sortiment 
 • Bytt ut felaktiga koder för konsoler till Hagers Fönsterbänkskanaler där adapterplattor inte stämde med bredden 
 • Fixat saknad arbetstid i koden för slang med 7×1,5 mm FK i slang 
 • Lagt till tider för inkoppling av armaturer i badrumen i totalentreprenadskoderna för lägenheter 
 • ALLTID | Ersatt utgångna E-nr 

2020-01-08

Skapade priser: 7 773 st | Uppdaterade priser: 13 130 st | Inaktiverade priser: 4 065 st 

 • Nya priser 2020-01-08   
  • Elektroskandia (2020-01-08) 
  • Ahlsell (2020-01-01) 
  • Selga (2020-01-01) 
  • Solar (2020-01-01) 
  • Storel (2020-01-01) 
  • Moel (2020-01-07) 
  • Elkedjan (2020-01-06) 
  • EEL Teknik (2020-01-06) 

    

  Nytt kodregister 2020-01-08 

  • Ersatt utgångna E-nummer 
  • Justerat kodmenyer för kanalsystem Hager 
  • Kompletterat kryssreferenser för installationskablar 
  • Rättat ATL-tid för sidpendel 1,0 m KHZ 150 & KHZ 500 

   

  Bluebeam profil 

  • Ny profil för kraftkablar finns nu tillgänglig 

2019-10-08

Skapade priser: 7 773 st | Uppdaterade priser: 13 130 st | Inaktiverade priser: 4 065 st 

Versionsinformation 

Nya priser 2019-10-08 

 • Elektroskandia (2019-10-06) 
 • Ahlsell (2019-07-01) 
 • Selga (2019-10-01) 
 • Solar (2019-10-01) 
 • Storel (2019-10-01) 
 • Moel (2019-10-04) 
 • Elkedjan (2019-10-07) 
 • EEL Teknik (2019-10-07) 

Nytt kodregister 2019-10-08   

 • Byte 1-v uttag till perilex i totalkoder för lägenheter 
 • Byte av E 13 032 24 till E 13 032 25 i kod ES1062 
 • Byte av manöverapp. upptaget/vänta till E 53 480 54. 
 • Kompletterat koder för armaturmontage 
 • Kompletterat kodgruppen belysning med lamputtag & dosor 
 • Lagt till allmänna utrymmen i totalkoder för lägenheter 
 • Lagt till yttre arbeten i totalkoder för lägenheter 
 • Ny kod höjdtillägg kabel i rör 
 • Nya koder 1-v uttag Robust 
 • Nya koder med utvändiga DCL takuttag 
 • Stegskarv 21 utbytt till Click Z+ skarv 
 • Uppdaterat koder för 2-v uttag Robust 
 • Uppdaterat koder för armaturmontage 
 • Uppdaterat koder med kabelskydd i plåt 
 • Uppdaterat material i totalkoder för lägenheter 
 • Uppdaterat saknad arbetstid för förläggning av EQRQ 
 • Ändrat datauttag i regelverk kat6 UTP&STP från CYB till Actassi 
 • Ändrat struktur i kodmenyer Belysning och Kraft 
 • Ersatt utgångna E-nr 

Bluebeam profil 

 • Hagers kanaler, stavar och boxar är nu inlagt i berörd profil 

2019-09-04

Skapade priser: 10 538 st | Uppdaterade priser: 55 589 st | Inaktiverade priser: 4 822 st 

Nya priser 2019-09-04 

 • Elektroskandia (2019-09-01) 
 • Ahlsell (2019-07-01) 
 • Selga (2019-09-01) 
 • Solar (2019-09-01) 
 • Storel (2019-09-01) 
 • Moel (2019-07-02) 
 • Elkedjan (2019-09-02) 
 • EEL Teknik (2019-09-02) 

Nytt kodregister 2019-09-04 

 • Nya koder för Wibes “klicksystem” för kabelstegar KHZSP CLX 
 • Utbytt materiel med ett fåtal grossister i lgh-koder 

2019-07-03

Skapade priser: 16 442 st | Uppdaterade priser: 672 972 st | Inaktiverade priser: 9 468 st 

Nya priser 2019-07-03 

 • Elektroskandia (2019-07-02) 
 • Ahlsell (2019-07-01) 
 • Selga (2019-07-01) 
 • Solar (2019-07-01) 
 • Storel (2019-07-01) 
 • Moel (2019-07-02) 
 • Elkedjan (2019-06-03) 
 • EEL Teknik (2019-06-03) 

Nytt kodregister 2019-07-03 

 • Korrigerat ATL-tid för kabelrör 110 och 160 dubbelvägg 
 • Nya koder flexrör med dukt samt 5G6+dukt 
 • Ny grupp Dali under huvudgrupp Belysning 
 • Ersatt utgångna E-nr 

Ny Fagerhult prislista 2019-07-01 

2019-06-07

Skapade artiklar: 9 187 st | Uppdaterade artiklar: 17 513 st | Inaktiverade artiklar: 6 050 st 

 • Elektroskandia (2019-06-03) 
 • Ahlsell (2019-04-15) 
 • Selga (2019-06-01) 
 • Solar (2019-06-01) 
 • Storel (2019-06-01) 
 • Moel (2019-04-03) 
 • Elkedjan (2019-06-03) 
 • EEL Teknik (2019-06-03) 

Nytt kodregister 2019-06-07 

 • Ändrat kryssreferens för AlSecurePlus 
 • Justerat ATL-tid kod 4201 
 • EKRK och EKLK borttagna från koder 
 • Uppdaterat kryssreferenser 

 

2019-04-16

Skapade artiklar: 15 995 st | Uppdaterade artiklar: 82 736 st | Inaktiverade artiklar: 10 389 st 

 • Elektroskandia (2019-04-15) 
 • Ahlsell (2019-04-15) 
 • Selga (2019-04-01) 
 • Solar (2019-04-15) 
 • Storel (2019-04-01) 
 • Moel (2019-04-03) 
 • Elkedjan (2019-04-15) 
 • EEL Teknik (2019-04-15) 

Nytt kodregister 2019-04-16 

 • Ändrat kryssreferens för AlSecurePlus 
 • Justerat ATL-tid kod 4201 
 • EKRK och EKLK borttagna från koder 
 • Uppdaterat kryssreferenser 

2019-03-07

Nytt kodregister

 • Rättat ATL-tid för multimediacentraler 

2019-03-04

Skapade artiklar: 7 541 st | Uppdaterade artiklar: 14 957 st | Inaktiverade artiklar: 3 330 st 

 • Elektroskandia (2019-03-03) 
 • Ahlsell (2019-01-01) 
 • Selga (2019-03-01) 
 • Solar (2019-03-01) 
 • Storel (2019-03-01) 
 • Moel (2019-01-09) 
 • Elkedjan (2019-03-04) 
 • EEL Teknik (2019-03-04) 

Nytt kodregister 2019-03-04 

 • Justera ATL-tid för multimediacentraler 
 • Nya koder väggkanaler MP 
 • Nya koder EQLQ styr 
 • Utgångna E-nr ersatta 

2019-02-05

Skapade artiklar: 2 792 st | Uppdaterade artiklar: 14 182 st | Inaktiverade artiklar: 7 064 st 

 • Elektroskandia (2019-01-31) 
 • Ahlsell (2019-01-01) 
 • Selga (2019-02-01) 
 • Solar (2019-02-01) 
 • Storel (2019-02-01) 
 • Moel (2019-01-09) 
 • Elkedjan (2019-01-02) 
 • EEL Teknik (2019-01-02) 

Nytt kodregister 2019-02-05 

 • ATL 2019 implementerat 
 • Utgångna E-nr ersatta 

2019-01-10

Skapade artiklar: 26 366 st | Uppdaterade artiklar: 848 874 st | Inaktiverade artiklar: 30 018 st 

 • Elektroskandia (2019-01-09) 
 • Ahlsell (2019-01-01) 
 • Selga (2019-01-01) 
 • Solar (2019-01-01) 
 • Storel (2019-01-01) 
 • Moel (2019-01-08) 
 • Elkedjan (2019-01-02) 
 • EEL Teknik (2019-01-02)

Nytt kodregister 2019-01-10 

 • Koder för datauttag i kanal kat 6a uppdaterade 
 • Gruppen ej halogenfria telekablar borttagen 
 • Utgångna E-nr ersatta 

Nya Fagerhult priser 2019-01-02 

2018-11-08

Skapade artiklar: 4 018 st | Uppdaterade artiklar: 2 900 st | Inaktiverade artiklar: 6 690 st 

 • Elektroskandia (2018-11-01) 
 • Ahlsell (2018-07-01) 
 • Selga (2018-11-01) 
 • Solar (2018-10-01) 
 • Storel (2018-11-01) 
 • Moel (2018-10-05) 
 • Elkedjan (2018-07-02) 
 • EEL Teknik (2018-07-01) 

Nytt kodregister 2018-11-08 

 • Nya koder lamputtag DCL 
 • Lamputtag i totalkoder utbytta till DCL 
 • Nya koder brandsäker kopplingsdosa (under brandlarmskabel) 
 • Uppdaterad kod för telestativ

2018-10-09

Skapade artiklar: 14 651 st | Uppdaterade artiklar: 22 236 st | Inaktiverade artiklar: 19 535 st 

 • Elektroskandia (2018-10-04) 
 • Ahlsell (2018-07-01) 
 • Selga (2018-10-01) 
 • Solar (2018-10-01) 
 • Storel (2018-10-01) 
 • Moel (2018-10-05) 
 • Elkedjan (2018-07-02) 
 • EEL Teknik (2018-07-01) 

Nytt kodregister 2018-10-09 

 • Nya koder för Golvboxar Hager 
 • Nya koder med kabel för passagesystem 
 • Lagt till Koder för fast konsol 15 mm till Hagers fönsterbänkskanaler 
 • Bytt FRHF-ELQY till ALSECURE PREMIUM i koder för brandsäker brandlarmskabel 

2018-07-04

 • Elektroskandia (2018-07-04) 
 • Ahlsell (2018-07-01) 
 • Selga (2018-07-01) 
 • Solar (2018-07-01) 
 • Storel (2018-07-01) 
 • Moel (2018-07-03) 
 • Elkedjan (2018-07-02) 
 • EEL Teknik (2018-07-01) 

Nytt kodregister 2018-07-04 

 • Rättat T-koder 6236-37 och 6239-40 
 • Nya koder med ELQXB 2x2x0,5 
 • Nya och ändrade koder i Kraft Apparater 
 • Nya totalkoder Cebe Led-armaturer 
 • Nya koder FLAQQBR
 • Nu har alla grossister släppt nya priser så se till att uppdatera snarast. Vi har även uppdaterat kodregistret med lite nyheter. I EL-VIS Maxikod kan du nu skriva ut armaturförteckning och armaturlista. 

2018-04-18

 • Elektroskandia (2018-04-02) 
 • Ahlsell (2018-01-01) 
 • Selga (2018-04-01) 
 • Solar (2018-04-01)
 • Storel (2018-04-01) 
 • Moel (2018-02-19) 
 • Elkedjan (2018-04-03) 
 • EEL Teknik (2018-04-03) 

 

Nya priser 2018-04-02

 • Elektroskandia (2018-04-02)
 • Ahlsell (2018-01-01)
 • Selga (2018-04-01)
 • Solar (2018-03-01)
 • Storel (2018-04-01)
 • Moel (2018-02-19)
 • Elkedjan (2018-04-03)
 • EEL Teknik (2018-04-03)

Nytt kodregister 2018-04-05

 • Byte av E-nummer Optiline minikanaler Alu
 • Uppdaterat utgångna E-nr

Ni som har årsabonnemang på EL-VIS Maxikod kan logga in här för att ladda ner senaste uppdateringen. Om ni inte ser någon nedladdningsknapp beror det förmodligen på att er administratör eller produktägare har stängt av möjligheten.

Nya priser 2018-02-23

 • Elektroskandia (2018-02-21) 
 • Ahlsell (2018-01-01) 
 • Selga (2018-02-20) 
 • Solar (2018-02-01) 
 • Storel (2018-02-20) 
 • Moel (2018-02-19) 
 • Elkedjan (2018-01-02) 
 • EEL Teknik (2018-01-01) 

Nytt kodregister 2018-02-23 

  • Rättat koder för kabelstege KHZSP efter optimering från Schneider. 
  • Optimerat koder för komplett kanalisation Kabelstege KHZSP efter instruktion från Schneider samt förenklat koderna till att i princip bara innefatta rak stege utan böjar och avgreningar samt telerännor, dessa får nu i stället väljas separat som tillägg. 
  • Uppdaterat motorgrupper i totalkoder. 
  • Rättat pendelskena i koder med takpendel för rännor MP. 
  • Byte E-nr mini kanal 18×35 Optiline. 
  • Uppdaterat datakabel. 
  • ELAQBY 2x2x0,6 tillagd, 10x2x0,6 uppdaterad till Dca. 
  • Bytt E-nr på GB-dosor 6,10 & 16 mm². 

Nya priser 2018-02-21

 • Elektroskandia (2018-02-21) 
 • Ahlsell (2018-01-01) 
 • Selga (2018-02-20) 
 • Solar (2018-02-01) 
 • Storel (2018-02-20) 
 • Moel (2018-02-19) 
 • Elkedjan (2018-01-02) 
 • EEL Teknik (2018-01-01) 

Nytt kodregister 2018-02-23 

Nya priser 2018-01-17 

 • Elektroskandia (2018-01-14) 
 • Ahlsell (2018-01-01) 
 • Selga (2018-01-16) 
 • Solar (2018-01-01) 
 • Storel (2018-01-16) 
 • Moel (2018-01-10) 
 • Elkedjan (2018-01-02) 
 • EEL Teknik (2018-01-01) 

Nytt kodregister 2018-01-17 

   • Ersatt utgågna E-nr 

refresh

Det finns redan en EL-VIS lösning i din beställning.

Vill du ersätta den med