Kaapelin mitoitus 3 minuutissa – EL-VIS:n avulla se on helppo tehdä oikein

Kaapelin mitoitus 3 minuutissa – EL-VIS:n avulla se on helppo tehdä oikein

29 kesäkuuta 2022

Miten valita oikean kokoinen kaapeli? Kaapelin mitoitusta pidetään usein monimutkaisena ja aikaa vievänä, mitä sen ei todellakaan tarvitse olla: EL-VIS:n avulla se on helppo mitoittaa oikein. 30 minuutin sijasta sähköurakoitsijat ja sähköasentajat voivat laskea kaapelin koon vain 3 minuutissa.

Turvallisempi ja kustannustehokkaampi sekä asentajalle että asiakkaalle kaapelin mitoille

Lyhyesti sanottuna kaapelin mitoituksen tekeminen on ajattelua eteenpäin. Tekemällä tarkkoja laskelmia (tai täyttämällä nopeasti digitaalisen EL-VIS-työkalun arvot) käy selväksi muun muassa, minkä tyyppinen tai kokoinen kaapelityyppi sopii parhaiten käyttöön.

Kaapelin mitoituksessa on myös paljon enemmän etuja. Ehkä tärkeintä on, että sekä sähköasentajan että asiakkaan turvallisuus kasvaa, jos on tehty useita laskelmia ja testejä. Laskelman tulosta voidaan käyttää tarjouksen perustana. Tai voidaan perustella jälkikäteen, miksi ollaan valittu tietty kaapeli.

Turvallisuuden lisäksi voi olla myös taloudellisesti edullista saada mustaa valkoisella, jos johdot pystyvät selviytymään tulevista laajennuksista. Kaapelin mitoitus voi siten tarkoittaa myös sitä, että sekä tilaaja että asiakas välttävät kalliita lisäyksiä ja uudelleenasennuksia. Vastaavasti aivan liian suuri ylimitoitus on menneisyyttä, joten se on myös kustannustehokkaampaa kaikille osapuolille.

Parempi suorituskyky, parempi turvallisuus ja pidempi kestävyys

Turvallisuuden lisäämisen lisäksi kaapelin mitoitus voi myös auttaa varmistamaan, että sähkösuunnittelijat ja sähköurakoitsijat todella maksimoivat suorituskyvyn ja turvallisuuden. Tämä tehdään esimerkiksi vertaamalla eri kaapeleita …

  1. kuormitettavuus (kuinka hyvin ne selviävät ylikuormitustilanteista ilman ylikuumenemista ja vaurioita),
  2. jännitehäviöt (jotta vältetään kohtuuttomat energiahäviöt), ja
  3. laukaisuolosuhteet (Jotta kaapelia suojaavat laitteet katkaisevat virran riittävän nopeasti vika- ja ylikuormitustilanteissa)

Nykyään on myös tärkeää tehdä valintoja, jotka ovat hyväksi ympäristölle. Esimerkiksi laskemalla ja seuraamalla eri kaapeleiden energiatehokkuutta, kestävyyttä ja hiilidioksidipäästöjä.

Helppo ja nopea kaapelikoko EL-VIS:llä sähköasennussääntöjen ja -standardien mukaisesti

Kaapeleiden vertailu ja eri muuttujien laskeminen on nyt helpompaa kuin koskaan Ruotsin laajimmin käytetyn kaapelin mitoitusohjelman eli EL-VIS:n avulla.

EL-VIS:n avulla henkilö, joka aikoo tehdä suunnittelun, saa käyttöönsä kaikki tarvittavat muuttujat ja kaavat. Tietoja, kuten tietyn kaapelin kuormituskapasiteettia, käsitellään automaattisesti standardin taulukoiden ja korjauskertoimien perusteella.

Sähköasentajat saavat myös selkeän yleiskuvan tiloista ja voivat helposti tehdä laskelmia standardien vaatimusten täyttämiseksi. Sen sijaan, että viettäisit 30 minuuttia manuaaliseen laskentaan, EL-VIS: n avulla se voi mennä vain 3 minuutissa. Lisäksi itsesi testaamisesta ei aiheudu kustannuksia.

Lue lisää El-Vis:n kaapelin mitoituksesta täältä!

Asiakkaitamme