Sähköalan tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia - EL-VIS Finland

Sähköalan tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia

22 kesäkuuta 2023

Ilmastonmuutoksen ja energiamurroksen myötä kiinnostus ja tietoisuus kestävästä energiantuotannosta ja -käytöstä on kasvanut hurjasti niin yritys-, päättäjä- kuin yksilötasolla. Vihreä siirtymä ja sitä vauhdittavat kunnianhimoiset ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteet asettavat paljon paineita etenkin sähköalalle – ja hyvä niin. Hurjaa vauhtia kehittyvä ala tarjoaa nyt runsaasti mahdollisuuksia muun muassa uusiutuvan energiantuotannon, älykkäiden sähköverkkojen sekä akusto- ja latausteknologioiden parissa.

EL-VIS selvitti touko-kesäkuun vaihteessa järjestetyssä Sähköalan ajankohtaiset trendit -webinaarissa, mitä sähköalan ammattilaisen tulisi tietää alan mahdollisuuksista ja haasteista juuri nyt. Vieraina olivat Sähkö- Ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n palvelujohtaja Satu Valldén sekä Terawatt Oy:n perustaja ja HPJ Jussi Holma. Olemme koonneet tähän artikkeliin neljä tärkeintä otetta webinaarin aiheista.

Tuulivoimasta Pohjoismaiden tärkein uusiutuva energianlähde 🍃

Suomessa lain kieltäessä kivihiilen käytön vuoteen 2029 mennessä, ei tule yllätyksenä, että tuuli-, aurinko- ja vesivoiman osuus energiantuotannossa kasvaa kasvamistaan. Yllättäen viime vuosina alaa puhuttanut aurinkovoima ei kuitenkaan tule olemaan Pohjoismaiden tärkein uusiutuva energianlähde, vaan tuuli. Uusien investointien myötä tulee tuulivoima kattamaan jopa neljänneksen pelkästään Suomen sähköntuotannosta vuoteen 2030 mennessä.

Tuulivoimaosaaminen tulee tätä vauhtia olemaan kovassa kysynnässä jo lähivuosina. Juuri aurinkopaneelien asennukseen perehtyneen urakoitsijan osaaminen ei kuitenkaan mene hukkaan tulevaisuudessakaan. Suurten tuulivoimaloiden sijaan kaikenkokoisten kiinteistöjen katoille asennettavat aurinkopaneelit tulevat yhä olemaan tärkeä osa esimerkiksi pienkiinteistöjen energiaomavaraisuutta.

Hajautettu energiantuotanto lisää kysyntää myös sähkön varastoinnille 🔋

Oli kyse sitten kaupunkien katoille asennettavista aurinkopaneeleista tai maaseuduille rakennettavista tuulivoimaloista, uusiutuvat energiat vähentävät riippuvaisuutta keskitetystä energiantuotannosta.

Toki uusiutuvien energialähteiden käytössä on edelleen haasteita, kuten vaihteleva tuotanto ja energian varastointi. Tällä hetkellä sähkövarastot ovat lähinnä teollisuuden ja liikekiinteistöjen piirissä, eikä kotitalouksille ei olemassa juurikaan ratkaisuja. Toistaiseksi uusiutuvaa energiaa pystytään integroimaan sähköverkkoon mm. älyverkkojen ja energianhallintajärjestelmien avulla, mutta jatkuvat tutkimus- ja kehityspanostukset tulevat parantamaan myös sähkön paikallisia varastointimahdollisuuksia.

Liikenteen sähköistymiselle ei näy loppua – kasvava kysyntä tehokkaalle latausinfralle 🚗🔌

Akkuteknologioiden kehitystä vauhdittaa huomattavasti myös sähköisen liikenteen kehitys – ja se tapahtuu nyt nopeasti. Verrattuna parin vuoden takaiseen, ovat sähköautot, -pyörät ja -potkulaudat jo tukitavallinen näky etenkin suurkaupunkien katukuvassa. Arvioiden mukaan tämän vuoden lopussa jo puolet uusista rekisteröidyistä autoista tulee olemaan ladattavia hybridejä tai täyssähköautoja. Vaihtomarkkinoiden kasvaessa, on sähköautoilu mahdollista yhä useammalle autoilijalle.

Sähköautojen kasvava suosio näkyy katukuvan lisäksi kiinteistöjen ja kotien pihoilla autonlatauspisteinä. Tehokasta latausinfraa asennetaan yhä enemmän ja enemmän ympäri Suomen – eikä tosiaan vain kauppojen ja huoltoasemien pihoille. Määräysten mukaan latausvalmius on rakennettava yli 4 autopaikkaa omistaville kiinteistöille. Lisäksi sähköautoilun yleistyessä, on latausmahdollisuuden rakentamisella huomattava positiivinen vaikutus myös pari- ja omakotitalojen jälleenmyyntiarvolle. Eikä latausinfran kehittämis- ja rakentamistarve koske vain yksityisautoilua, vaan sen merkitys kasvaa myös etenkin raskaan liikenteen sähköistyksessä.

Ei kehitystä ilman tekijöitä – sähköalalle tarvitaan jopa 13 300 uutta osaajaa vuosittain 👨‍🔧

Edellytys alan kehitykselle on riittävä määrä osaavaa työvoimaa. Eläköitymisten ja alan nopean kasvun myötä teknisille aloille arvioidaankin tarvittavan huimat 130 000 uutta osaajaa seuraavan 10 vuoden aikana – kehittämään, suunnittelemaan sekä asentamaan uusia sähkötekniikoita ja -teknologioita.

Osaavat tekijät rakentavat selkärangan koko alan ja sen teknologioiden kehitykselle. Uuden työvoiman lisäksi alalla jo toimivien sähköalan ammattilaisten tulisi aktiivisesti ylläpitää omaa osaamistaan ja ottaa yhä vahvempi rooli alan asiantuntijoina, vaikkapa isännöitsijöiden tukena. Esimerkiksi pientalojen ja -taloyhtiöiden asukkaat kääntyvät ensin isännöitsijöidensä puoleen autonlatausinfraa tai aurinkopaneelijärjestelmiä suunnitellessaan. Isännöitsijöillä ei kuitenkaan usein ole riittävää sähköteknistä tietämystä parhaan ratkaisun löytämiseksi.

Digitaaliset työkalut tukevat sekä tehostavat työntekoa nyt ja tulevaisuudessa 💡

Jotta alan kasvu tapahtuu kestävällä tavalla, joka ottaa huomioon niin ympäristön kuin ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden, on sähkötyöt tehtävä jatkossakin ennen kaikkea vallitsevien säännösten ja standardien mukaisesti. Tässä merkittävässä roolissa ovat osaajien tietoisuus turvallisista työtavoista ja laadukkaista työkaluista.

EL-VIS haluaa osaltaan kannustaa niin alan nykyisiä kuin tulevia osaajia luopumaan riskialttiista ja tehottomista työtavoista, kuten sähköjärjestelmien mitoitusten käsinlaskennasta ja manuaalisesta dokumenttien pyörittelystä. Hyödyntämällä moderneja sähköalan ammattikäyttöön suunniteltuja ja alan standardeihin pohjautuvia tukiohjelmistoja, hoituvat suunnittelu-, asennus- ja huoltotyöt turvallisemmin, sujuvammin ja tehokkaammin – nyt ja tulevaisuudessa.

Haluatko kuulla enemmän?

Asiakkaitamme