Projekt - EL-VIS Finland
EL-VIS Projekt
EL-VIS Projekt

Projekt

Enkel hantering med projekt

Projektmedlemmar

Lägg till vilka medarbetare som ska ingå i projektet och tilldela roller. Lägg upp viktig information för projektmedlemmarna.

Koppla

Koppla din dokumentation från EL-VIS Mall, viktiga dokument från EL-VIS Info eller egentligen vilket dokument som helst! Ritningar, instruktionsböcker, enlinjescheman, ta bilder etc.

Tidregistrering

Tidregistrera arbetsordern på ett enkelt sätt och hantera statusen på den.

Projektanteckningar

Lägg enkelt upp anteckningar som är viktiga för projektet och dess projektmedlemmar.

Arbetsorder

Som projektansvarig eller projektledare skapar du enkelt upp arbetsorder och tilldelar medarbetare. Följ status på aktuellt projekt.

Ta bilder med mobilen

Underlätta dokumentationen genom att enkelt ta bilder med mobilen som laddas upp till projektet.

Så skaffar du EL-VIS Projekt

EL-VIS Projekt ingår tillsammans med fler program som underlättar arbetsdagen.

refresh

Det finns redan en EL-VIS lösning i din beställning.

Vill du ersätta den med