el-vis

Beteckning: SEK Handbok 435

Utgåva: 2

Utgivningsår: 2017

Språk: Svenska

Sidor: 64

ISBN: 978-91-89667-89-1 (bok)

ISBN: 978-91-89667-90-7 (digital)

E-nummer: 1699534

SEK Handbok 435 – Användning av lågspänningskablar

HB 435 ger vägledning vid användning av lågspänningskablar. Handboken ger också insikt i lämpliga kabeltyper för olika ändamål och informerar om begränsningar gällande miljö, belastning och drift. Den är oumbärlig för både elinstallatörer och till den som konstruerar elektrisk utrustning av olika slag.

419 kr

Exkl. moms

Format

PDF Bok

Språk

Lägg i varukorg

local_shipping Leverans 3-5 dagar

Beteckning: SEK Handbok 435

Utgåva: 2

Utgivningsår: 2017

Språk: Svenska

Sidor: 64

ISBN: 978-91-89667-89-1 (bok)

ISBN: 978-91-89667-90-7 (digital)

E-nummer: 1699534

SEK Handbok 435 beskriver vilka kabeltyper som är lämpliga för olika användningar och anger också vilka begränsningar som kan gälla beträffande temperatur, driftklass osv. Den omfattar både installationer i byggnader och användning i utrustning och maskiner.

Handboken är i grunden de två europeiska standarderna EN 50565-1 och EN 50565-2 från 2014, i Sverige fastställda som SS-EN 50565-1 och SS-EN 50565-2, som översatts och sammanfogats till ett dokument. För att öka läsbarheten har texten på några ställen kompletterats med förklaringar.

En anledning till att handboken reviderats, är att de kabelstandarder som det hänvisades till i förra utgåvan från 2004 har ersatts av nya. Nya kabeltyper har också tillkommit. I den nya utgåvan används de nya kabelbeteckningarna och de moderna begreppen termoplastisk och tvärbunden isolering.

Den vänder sig därför både till den som planerar och utför elinstallationer och till den som konstruerar elektrisk utrustning av olika slag