EL-VIS Handböcker

Handböcker

Köp dina SEK Handböcker av EL-VIS. Vi erbjuder formaten PDF och Bok. Väljer du PDF får du tillgång till vår kostnadsfria tjänst där vi informerar om t.ex. upphävande och nya utgåvor. Du får också tillgång till vår webbportal för enkel åtkomst via mobilen, surfplattan eller datorn. Kika gärna på våra prisvärda paket eller köp styckvis. Hör alltid med oss.

Bästsäljare

Våra paket

Alla våra handböcker

SEK Handbok 415 – Tillfälliga elanläggningar

SEK Handbok 415 innehåller riktlinjer gällande planering, skyddsåtgärder, val av material, konstruktion, samt inspektion, skötsel och …

379 kr

SEK Handbok 419 – Dokumentation av elanläggningar

Den här handboken handlar om strukturering, dokumentation och märkning av elutrustningar i byggnader och lär dig strukturera, …

499 kr

SEK Handbok 421 – Kabeldimensionering

I SEK Handbok 421 ger SEK Svensk Elstandard konkreta exempel och detaljerad vägledning för dimensionering av ledningsnät fö…

849 kr

SEK Handbok 423 – Kontrollutrustningar

SEK Handbok 423 – Kontrollutrustningar – Lednings- och uttagsmärkning innehåller information om kablar och uttag som märkts enligt …

279 kr

SEK Handbok 426 – Klassning av explosionsfarliga områden

I HB 426 från SEK ligger fokus på Områden med explosiv gasatmosfär och bland annat zonklassning av dessa …

1 099 kr

SEK Handbok 427 – Elinstallationer i explosionsfarliga områden

SEK HB 427 vägleder till elinstallationer i explosionsfarliga miljöer och hur dessa elinstallationer kontrolleras och underhålls. Innehåller …

799 kr

SEK Handbok 430 – Elsäkerhet vid service av elektronikutrustning

SEK Handbok 430 – Elsäkerhet vid service av elektronikutrustning – Vägledning till innehavare av serviceverkstäder passar dig som …

279 kr

SEK Handbok 432 – Säker användning av bågsvetsutrustning

HB 432 vänder sig till både skolor, företag och enskilda. Med säkerheten i utgångspunkt lär …

299 kr

SEK Handbok 433 – Hantera statisk elektricitet

SEK HB 433 ger dig praktiska råd för att minska risker för antändning och elstötar till …

499 kr

SEK Handbok 434 – Planera & installera FTTX-nät

SEK HB 434 vägleder dig vid byggande av fiberoptiska anslutningsnät FTTX-nät. Handboken gör din planering & installering …

559 kr

SEK Handbok 435 – Användning av lågspänningskablar

HB 435 ger vägledning vid användning av lågspänningskablar. Handboken ger också insikt i lämpliga kabeltyper fö…

419 kr

SEK Handbok 436 – Elbasen: Vägledning för elinstallationer

Elbasen är en kompakt handbok som sammanfattar regler för enklare elinstallationer. Den är praktisk att ha med sig i …

339 kr

SEK Handbok 438 – Högspänningshandboken

Högspänningshandboken är en viktig guide för beställare, projektörer och utförare av högspänningsanlä…

699 kr

SEK Handbok 439 – Dokumentation av elutrustning

SEK HB 439 hjälper dig med dokumentationen av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar. Det är en praktisk …

839 kr

SEK Handbok 440 – Tillståndskontroll av kaplanturbiner

SEK HB 440 ger dig vägledning vid tillståndskontroll av kaplanlöphjul i både vertikal och horisontal montering. Handboken …

349 kr

SEK Handbok 443 – Hängkablar för mellanspänning

SEK HB 443 går igenom Provning av kabel, Upphängningsdon och System. Handboken sätter riktlinjer och provningskrav för …

119 kr

SEK Handbok 444 – Elinstallationsreglerna

Med SEK Handbok 444 utgåva 4.1 får du och dina medarbetare vägledning och kunskap så att ni kan fö…

1 499 kr

SEK Handbok 445 – Överspänningar i lågspänningsnät

”SEK Handbok 445 – Överspänningar i lågspänningsnät – Orsaker, förekomst och egenskaper” guidar dig genom överspä…

349 kr

SEK Handbok 447 – Anslutning av generatoraggregat

Med SEK HB 447 får du tekniska anvisningar vid anslutning och drift av generatoraggregat. Det här är guiden fö…

249 kr

SEK Handbok 451 – Handledning om begränsning av farliga ämnen

SEK HB 451 är ger dig handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Handboken …

369 kr

SEK Handbok 452 – Åskskyddshandboken

SEK Handbok 452 – Åskskyddshandboken är perfekt för dig som beställare, konsult, arkitekt, elinstallatör eller besiktningsingenjör. Få …

649 kr

SEK Handbok 453 – Dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning

”SEK Handbok 453 – Dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning – Vägledning för val och installation” ger …

459 kr

SEK Handbok 454 – Elektrostatiska urladdningar

SEK Handbok 454 – Elektrostatiska urladdningar – Orsaker och åtgärder ger en översikt om statisk elektricitet och visar hur du …

189 kr

SEK Handbok 455 – Dokumentation av teleanläggningar

”Dokumentation av teleanläggningar. SEK Handbok 455. Utgåva 1.1” innehåller den nya standarden SS 455 12 01 för dokumentation av teletekniska anlä…

619 kr

SEK Handbok 456 – Maskinhandboken & maskiners elutrustning

”SEK Handbok 456 (1:2018) – Maskinhandboken – Maskiners elutrustning” är guiden för elektrisk utrustning till maskiner. Du får praktisk vägledning …

739 kr

SEK Handbok 457 – Regler & råd för Solceller

”SEK Handbok 457 – Solceller – Råd och regler för elinstallationen” är en handbok i överskådligt format som …

339 kr

SEK Handbok 458 – Laddning av elfordon

”SEK Handbok 458 Laddning av elfordon” ger klar vägledning om laddinfrastruktur för elfordon. Perfekt för projektörer, installatö…

259 kr

SEK Handbok 459 – Installation av kabelnät

SEK Handbok 459 (1:2020) – Fastighetsnät – Installation av kabelnät för informationsöverföring är guiden för kabelinstallationer. Lä…

829 kr

SEK Handbok 460 – Skydd mot brand och driftstörningar

”SEK Handbok 460 – Skydd mot brand och driftstörningar” är perfekt för planerare och ansvariga av elanläggningar som …

699 kr

SEK Handbok 461 – Potentialutjämning för skydd

”SEK Handbok 461 – Potentialutjämning för skydd och funktion” löser frågor om potentialutjämning. Med den hä…

730 kr

refresh

Det finns redan en EL-VIS lösning i din beställning.

Vill du ersätta den med