el-vis

Beteckning: SEK Handbok 421

Utgåva: 5

Utgivningsår: 2023

Språk: Svenska

Sidor: 140, A4

ISBN: 978-91-89151-05-5 (bok)

ISBN: 978-91-89151-06-2 (digital)

ISSN: 0280-2376

E-nummer: 16 995 28

SEK Handbok 421 – Kabeldimensionering

I SEK Handbok 421 ger SEK Svensk Elstandard konkreta exempel och detaljerad vägledning för dimensionering av ledningsnät för lågspänning. Handboken är baserad på fordringarna i SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna och ger en djupare förståelse om kabeldimensioneringens förutsättningar och behov.

849 kr

Exkl. moms

Format

PDF Bok Lägg i varukorg

local_shipping Leverans 3-5 dagar

Beteckning: SEK Handbok 421

Utgåva: 5

Utgivningsår: 2023

Språk: Svenska

Sidor: 140, A4

ISBN: 978-91-89151-05-5 (bok)

ISBN: 978-91-89151-06-2 (digital)

ISSN: 0280-2376

E-nummer: 16 995 28

Följ Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ska en elinstallation vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis samt uppfylla föreskriftens allmänna säkerhetskrav så att den ger betryggande säkerhet för personer, husdjur och egendom mot skada till följd av el.

Få djupare underlag till kabeldimensioneringen

Handbok 421 är baserad på fordringarna i SS 436 40 00 – Utförande av elinstallationer för lågspänning (Elinstallationsreglerna). Handboken innehåller dock mer detaljer än vad Elinstallationsreglerna gör samt innehåller ett antal dimensioneringsexempel. Den djupdyker alltså i kabeldimensioneringens förutsättningar och behov.

Förstå vad just utgåva 5 av Handbok 421 handlar om

SEK Handbok 421 har en lång historia. Tidigare utgåvor har innehållit standarder, medan utgåva 5 är omarbetad och endast hänvisar till innehåll utan att återge texter i sin helhet. Handboken innehåller många hänvsiningar till Elinstallationsreglerna och läsaren bör därför ha tillgång till Elinstallationsreglerna också. HB 421 är alltså främst framtagen som en fördjupning som vägleder till uppfyllnad av svensk standard i första hand genom val av ledarea och val av skydd.

Köp Elinstallationsreglerna här

Köp SEK HB 421 hos EL-VIS

När du köper handboken digitalt hos EL-VIS så får du kostnadsfritt också åtkomst till den var du än är och vilken enhet du än använder. Använder du dessutom EL-VIS Info får du handböckerna direkt i programmet vilket ger dig ännu större fördelar.

SEK Handbok 421 är framtagen för att göra det lättare för den som hanterar elinstallationer eller elanläggningar att uppnå svensk elstandard. T.ex. Elinstallatörer och montörer

Köps ofta tillsammans med