EL-VIS Info

Låt EL-VIS Info hjälpa dig med lagar, regler och standarder

Sök snabbt och enkelt i över 17 000 sidor lagar, föreskrifter, publikationer, standarder, frågor och svar, m.m. Med hjälp av regelbundna uppdateringar kan du alltid känna dig trygg att ha rätt information tillgänglig var du än är. Fungerar på alla enheter oavsett storlek.

Alltid uppdaterad | Trygghet

EL-VIS Info innehåller över 17 000 sidor lagar, föreskrifter, broschyrer, m.m. samlat på ett ställe. Dokumenten uppdateras automatiskt så du kan känna dig trygg med att alltid har det senaste.

Elstandarder och SEK HB

Köp digitala elstandarder eller SEK handböcker och de kommer automatiskt vara sökbara i ditt EL-VIS Info tillsammans med all annan viktig information.

Importera egna dokument

Du importerar enkelt dina egna eller företagets dokument i ditt EL-VIS Info för enkel åtkomst i alla dina enheter. De blir också sökbara tillsammans med alla annan viktig information.

Så skaffar du EL-VIS Info

Köp någon av våra lösningar där EL-VIS Info ingår tillsammans med fler program som underlättar arbetsdagen.

Sveriges mest använda program för kabeldimensionering och mycket mer.

499 kr/mån

Faktureras årsvis

Räknar du på jobb? Använd då elbranschens mest använda kalkylprogram.

899 kr/mån

Faktureras årsvis