EL-VIS Egenkontrollprogram
EL-VIS Egenkontrollprogram

EL-VIS hjälper dig med ditt Egenkontrollprogram

Alla företag som arbetar med elinstallation ska ha ett egenkontrollprogram, detta enligt regler från Elsäkerhetsverket. Egenkontrollprogrammet ska se till att allt arbete utförs på rätt sätt och att alla anställda i ett företag besitter rätt kompetens. EL-VIS hjälper dig med detta.

EL-VIS Egenkontrollprogram
En tydlig överblick

En tydlig överblick

I EL-VIS Egenkontrollprogram har du en tydlig överblick över hur långt du har kommit med din dokumentation. Det tydliga gränssnittet gör det enkelt för dig att få överblick över vilka områden som är klara, behöver kompletteras eller uppdateras.

Dela enkelt vid kontroll

Dela enkelt vid kontroll

Spara tid genom att snabbt skapa ett dokument som du kan skriva ut eller spara ner som PDF. Skicka det till Elsäkerhetsverket vid eventuell kontroll eller dela det med övriga anställda.

Vi hjälper dig på vägen

Vi hjälper dig på vägen

Kom igång med skapandet av ditt egenkontrollprogram med hjälp av bra guide- och exempeltexter. Välj t.ex. om du är ett enmansföretag eller ett företag med flera anställda.

Så skaffar du EL-VIS Egenkontrollprogram

Köp någon av våra lösningar där Egenkontrollprogram ingår tillsammans med fler program som underlättar arbetsdagen.

Snabbgenomgång

Vanliga frågor om Egenkontrollprogram

Alla Elinstallationsföretag ska ha ett egenkontrollprogram för sitt elinstallationsarbete och det krävs av elsäkerhetslagen. Ett elinstallationsföretag i lagens mening behöver dock inte bara vara en traditionell elfirma utan lagkravet gäller alla företag som kommersiellt utför sådana jobb som klassas som elinstallationsarbete. Till exempel skulle en sådan verksamhet också kunna vara en kommuns fastighetsavdelning.

Vi hjälper dig oavsett storlek eller inriktning i elbranschen. EL-VIS passar till exempel för både elektriker och större anläggningsägare.

Ett egenkontrollprogram ska beskriva de rutiner som verksamheten har för att säkerställa att elinstallationerna följer regler och standarder. Det är alltså en form av kvalitetssystem som alla berörda måste kunna förstå och efterleva. Med EL-VIS får du hjälp med till exempel färdiga mallar och steg-för-steg-vägledning. Du får alltså förslag på egenkontrollprogram mall, vilket är perfekt för dig som till exempel jobbar som elektriker och behöver ha egenkontrollprogram el.

Att ha ett egenkontrollprogram krävs av lagar och av myndigheter. Mycket information finns till exempel i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Syftet med kravet är att tillföra kvalitet i form av dokumenterade rutiner, för att minska risken för att minska risken för utförda elinstallationer inte uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis som det står i föreskriften.

Med det sagt så bör ju önskemålet vara att egenkontrollprogrammet också ska tillföra verksamheten ett stöd i det dagliga arbetet som vilket kvalitetssystem som helst. Det vill säga att alla som utför elinstallationsarbete på företaget ska kunna läsa egenkontrollprogrammet, förstå vad som beskrivs där och kunna efterleva det företaget har beskrivit som sina rutiner om man känner sig osäker eller är ny i rollen.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla en beskrivning av företagets egna rutiner och behöver därför anpassas efter saker som företagets storlek och typ av verksamhet. Men för att få en likvärdighet och kunna ställa ett minimikrav så har Elsäkerhetsverket i sin föreskrift ELSÄK-FS 2017:3 ställt krav på innehållet. Där beskrivs vilka delar som ska finnas med och en vägledning vad respektive del ska innehålla. EL-VIS har utvecklat dessa delar ytterligare så att du som till exempel behöver ett egenkontrollprogram för elektriker får anpassad hjälp.

En av de viktigaste sakerna med ett egenkontrollprogram är att tydligt, men enkelt, beskriva rutinerna som man verkligen har och att alla förstår och efterlever dessa i de delar som varje persons arbetsuppgifter omfattas av. Hur detta säkerställs är till exempel också en del som ska beskrivas i egenkontrollprogrammet.

Eftersom det är viktigt att just de i din verksamhet förstår rutinen kan du välja att antingen författa en egen text helt från scratch eller annars utgå ifrån ett av våra textförslag för att få lite hjälp på traven. Till följd av att det kan vara svårt att veta vart man ska börja och vad det ska innehålla så tillhandahåller vi nämligen en smart tjänst som underlättar framtagandet av ett Egenkontrollprogram. Följaktligen får du en uppbyggd struktur som följer kraven i ELSÄK-FS 2017:3.

Med EL-VIS smarta tjänst får du hjälp med ifyllnad, hantering och uppföljning av ditt Egenkontrollprogram. Alltså, för det första får du förslag på innehållsförteckning, rubriker och formuleringar samt förklaringstexter som beskriver vad respektive del ska ta upp.

Dessutom kan du länka till andra system och ladda upp filer till varje avsnitt. Till exempel kanske det redan finns ett kvalitetssystem eller andra dokumenterade rutiner som täcker in behovet för det avsnittet så att man skipper dokumentera sådant dubbelt.

För det tredje får du också en påminnelsefunktion. Detta innebär bland annat att du kan säkerställa att du kontinuerligt (minst en gång per år) kommer ihåg att gå igenom och vid behov uppdatera egenkontrollprogrammet, vilket är ett krav från myndigheten.

Eftersom det kan vara svårt att hålla reda på allt man ska förhålla sig till har bland annat Elsäkerhetsverket tagit fram en handbok som heter ”Handbok för elinstallationsföretag”. Den är bra att läsa för de personer som ska jobba med framtagandet av egenkontrollprogrammet. Slutligen, sist men inte minst vill vi därför tipsa om vart du kan hitta handböcker!Köp Handböcker i EL-VIS webshop!

refresh

Det finns redan en EL-VIS lösning i din beställning.

Vill du ersätta den med