EL-VIS Egenkontrollprogram
EL-VIS Egenkontrollprogram

EL-VIS hjälper dig med ditt Egenkontrollprogram

Alla företag som arbetar med elinstallation ska ha ett egenkontrollprogram, detta enligt regler från Elsäkerhetsverket. Egenkontrollprogrammet ska se till att allt arbete utförs på rätt sätt och att alla anställda i ett företag besitter rätt kompetens. EL-VIS Egenkontrollprogram hjälper dig med detta.

EL-VIS Egenkontrollprogram

En tydlig överblick

I EL-VIS Egenkontrollprogram har du en tydlig överblick över hur långt du har kommit med din dokumentation. Det tydliga gränssnittet gör det enkelt för dig att få överblick över vilka områden som är klara, behöver kompletteras eller uppdateras.

Dela enkelt vid kontroll

Spara tid genom att snabbt skapa ett dokument som du kan skriva ut eller spara ner som PDF. Skicka det till Elsäkerhetsverket vid eventuell kontroll eller dela det med övriga anställda.

Vi hjälper dig på vägen

Kom igång med skapandet av ditt egenkontrollprogram med hjälp av bra guide- och exempeltexter. Välj t.ex. om du är ett enmansföretag eller ett företag med flera anställda.

Så skaffar du EL-VIS Egenkontrollprogram

Köp någon av våra lösningar där EL-VIS Egenkontrollprogram ingår tillsammans med fler program som underlättar arbetsdagen.

refresh

Det finns redan en EL-VIS lösning i din beställning.

Vill du ersätta den med