3 anledningar att dokumentera en överlämning efter färdig elinstallation

17 mars 2022

En del struntar i att dokumentera elinstallationen om det inte är reglerat då man tänker att det är enklast och minst krångligt. Men med EL-VIS Mall går det snabbt och enkelt att dokumentera.

Oavsett om du jobbat mot större entreprenader eller med en mindre elinstallation är det viktigt att inte bara göra en muntlig överlämning, utan att också dokumentera den. Här är tre anledningar till varför du ska dokumentera överlämningen.

1. Det underlättar för både kunden och dig som elinstallatör

I större entreprenader och liknande finns ofta överlämningen reglerad i handlingarna. Till exempel kan en särskilt anlitad besiktningsingenjör behöva gå igenom dokumentation från utföraren och göra kontroller på den färdigställda anläggningen.

Genom att dokumentera efter färdig elinstallation ger du ett proffsigt intryck och underlättar för både dig och kunden.

Vid mindre elinstallationsarbeten är det kundens (anläggningsägarens) ansvar att anlita ett registrerat elinstallationsföretag att utföra installationerna. Men att kontrollera att installationerna utförts enligt gällande regler kan vara svårt att avgöra som icke-sakkunnig och kunden måste då lita på dig som installatör.

Även om det inte är reglerat att detta ska ske skriftligt ger det både dig och kunden en extra trygghet om överlämningen dokumenteras då den blir som ett sorts kvitto på vilket arbete som utförts.

2. Det skapar en extra trygghet och du undviker missförstånd

Genom att dokumentera överlämningen blir det lättare för dig att bevisa att seriösa kontroller utförts eftersom det blir tydligt vilka delar av anläggningen som omfattats av kontrollerna.

Om kunden i efterhand skulle kräva ansvar för delar av anläggningen som inte omfattats av arbetet kan du bevisa det. Med dokumentation på plats undviker du alltså eventuella missförstånd om ansvarstagande.

3. Det är snabbt och enkelt att dokumentera en överlämning av elinstallation, med rätt verktyg!

En del struntar i att dokumentera elinstallationen om det inte är reglerat då man tänker att det är enklast och minst krångligt. Men med EL-VIS Mall går det snabbt och enkelt att dokumentera.

EL-VIS Mall förenklar och digitaliserar hanteringen för både elinstallatören och kunden eftersom dokumentationen kan utföras direkt på plats i exempelvis mobiltelefonen.

Sedan kan det ifyllda dokumentet signeras digitalt och delas med kunden via e-post. Installatören behöver inte bekymra sig om att hålla reda på papper eller digital lagring då detta ingår i EL-VIS.

Några av de företag som har valt EL-VIS