Checklista för Egenkontroll i mobilen

20 oktober 2017

Nu har vi släppt en ny mall till EL-VIS Mall Online som möjliggör dig att fylla i en egenkontroll över din anläggning. Mallen är en checklista med möjlighet till fem mätprotokoll som bilagor.

Uppdatering till EL-VIS Mall Online

Nu har vi släppt en ny mall till EL-VIS Mall Online som möjliggör dig att fylla i en egenkontroll över din anläggning. Mallen är en checklista med möjlighet till fem mätprotokoll som bilagor.

Om du inte har EL-VIS Mall Online sedan tidigare klicka här för att läsa mer och eventuellt beställa

Skapa egna mallar

Mallen består av fördefinerade punkter men dessa kommer kunna tas bort och editeras. Du kan enkelt lägga till egna punkter också.

Som vanligt kan du spara ditt dokument som en egen mall som du och dina anställda kan använda nästa gång de ska skapa en egenkontroll.

Mätprotokoll som bilagor

Till checklistan kan du också aktivera upp till fem bilagor. Varje bilaga kommer som en ny sida i det färdiga dokumentet.

  • Isolationsmätning (Starkström)
  • Kontinuitetsmätning (Skyddsledare)
  • Jordfelsbrytartest
  • Utlösningsvillkor
  • Funktions- och Spänningsprovning

Dela din egenkontroll

Som vanligt i EL-VIS Mall Online kan du dela ditt dokument du skapat på ett enkelt sätt via mail. Så om en besiktningsman vill ha din egenkontroll kan du enkelt dela den via mail. Han/hon får du ett mail med en länk som leder till din egenkontroll.

Några av de företag som har valt EL-VIS