Kabeldimensionering på 3 minuter – Med EL-VIS är det lätt att räkna rätt

27 juni 2022

Att dimensionera kablar är något som de flesta vet är bra att göra. Det upplevs dock ofta som något krångligt och tidskrävande. Men det behöver det inte vara: med EL-VIS är det lätt att räkna rätt. Istället för 30 minuter kan elektriker och elinstallatörer göra sin kabeldimensionering på bara 3 minuter.

Men varför ska man egentligen göra kabeldimensionering?

Tryggare och kostnadseffektivare för både installatör och kund att kabeldimensionera

Att göra en kabeldimensionering handlar kort och gott om att tänka efter före. Genom att göra noggranna beräkningar (eller genom att snabbt fylla i värdena i EL-VIS digitala verktyg) blir det bland annat tydligt vilken typ eller storlek på kablar som passar bäst att använda. 

Det finns dessutom väldigt många fler fördelar med kabeldimensionering. Den kanske viktigaste är att tryggheten ökar för både elektrikern och beställaren om flera beräkningar och tester har gjorts. Liksom ett kvitto kan resultatet användas som underlag till en offert. Eller för att i efterhand motivera varför man har gjort som man har gjort. 

Förutom tryggheten kan det även bli ekonomiskt fördelaktigt att ha svart på vitt om ledningarna kommer klara framtida utökningar. Kabeldimensionering kan alltså också medföra att både beställare och kund slipper dyra kompletteringar och ominstallationer. Motsvarande är alldeles för stora överdimensioneringar ett minne blott så det är också mer kostnadseffektivt för alla parter.

Bättre prestanda, högre säkerhet och längre hållbarhet

Utöver ökad trygghet kan kabeldimensionering också bidra till att den som planerar eller kontrollerar elanläggningen verkligen maximerar prestandan och säkerheten. Detta genom att till exempel jämföra olika kablars…

  • belastningsförmåga (hur bra de klarar “rusningstrafik” utan att bli överhettade eller ta skada),
  • spänningsfall (för att slippa oacceptabla energiförluster), och
  • utlösningsvillkor (att vid eventuella fel inte begränsa strömmen mer än att de skydd som ska koppla ifrån verkligen gör det tillräckligt snabbt). 

Idag är det också aktuellt att göra val som är bra för miljön. Till exempel genom att räkna på och följa upp olika kablars energieffektivitet, hållbarhet och koldioxidutsläpp.

Enkel och snabb kabeldimensionering med EL-VIS enligt elinstallationsregler och standarder

Att jämföra kablar och räkna på olika variabler är nu enklare än någonsin med Sveriges mest använda program för kabeldimensionering: EL-VIS. 

Med EL-VIS får den som ska göra en dimensionering tillgång till alla tänkbara variabler och formler som behövs. Information såsom hur hög belastningsförmåga en viss kabel har, hanteras automatiskt utifrån standardens tabeller och korrigeringsfaktorer.

Elektriker och installatörer får också en tydlig överblick över anläggningarna och kan enkelt göra beräkningar för att uppfylla kraven i standarder. Istället för att lägga 30 minuter på manuell beräkning kan det med EL-VIS gå på bara 3 minuter. Dessutom kostar det inget att testa själv.

Läs mer om El-Vis kabeldimensionering här!

Några av de företag som har valt EL-VIS