Ny utgåva av SEK Handbok 435

03 oktober 2017

Beställ nya utgåva två av SEK Handbok 435 "Vägledning vid användning av lågspänningskablar". Från 416 kr.

Nu har utgåva två kommit av SEK Handbok 435 ”Vägledning vid användning av lågspänningskablar”.

Endast 416 kr

Priset är exkl. moms och gäller för en användare eller bok. Du väljer själv om du vill köpa som pdf eller som en fysisk bok.

Vid köp av pdf ingår EL-VIS Standardtjänst, läs mer här.

Vid köp av bok tillkommer frakt på 69 kr

Beställ genom att klicka här och scrolla ner till listan med alla SEK Handböcker. Där hittar du SEK HB 435 (2:2017) och kan beställa genom att välja pdf eller bok till höger i listan.

Beskrivning

SEK Handbok 435 beskriver vilka kabeltyper som är lämpliga för olika användningar och anger också vilka begränsningar som kan gälla beträffande temperatur, driftklass osv. Den omfattar både installationer i byggnader och användning i utrustning och maskiner. Den vänder sig därför både till den som planerar och utför elinstallationer och till den som konstruerar elektrisk utrustning av olika slag.

Handboken är i grunden de två europeiska standarderna EN 50565-1 och EN 50565-2 från 2014, i Sverige fastställda som SS-EN 50565-1 och SS-EN 50565-2, som översatts och sammanfogats till ett dokument. För att öka läsbarheten har texten på några ställen kompletterats med förklaringar.

En anledning till att handboken reviderats, är att de kabelstandarder som det hänvisades till i förra utgåvan från 2004 har ersatts av nya. Nya kabeltyper har också tillkommit. I den nya utgåvan används de nya kabelbeteckningarna och de moderna begreppen termoplastisk och tvärbunden isolering.

SEK Handbok 435, Vägledning vid användning av lågspänningskablar
Utgåva 2, 2017
64 sidor, format A4

Några av de företag som har valt EL-VIS