Nya krav och nya mallar för kontroll av elanläggningar

04 april 2023

I december 2022 kom nya krav på att det måste finnas dokumenterade rutiner vid fortlöpande kontroll av elanlänläggningar (föreskrift i §6 i ELSÄK-FS 2022:3). Det måste nu alltså finnas dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av alla elanläggningar.

För att underlätta arbetet med detta har vi tagit fram nya mallar för rutin instruktion och checklistor. Dessa hittar du som har EL-VIS Mall med 500+ mallar direkt i programmet. Testa själv att söka eller bläddra efter dem. Har du inte kommit igång med EL-VIS Mall än?

Några av de företag som har valt EL-VIS