Aktivera Expanderad vy i EL-VIS Kabel

09 februari 2024

Inom elektriska installationer är överblick och precision viktigt. På EL-VIS strävar vi alltid efter att tillhandahålla verktyg som inte bara uppfyller dina behov, utan överträffar dem.

EL-VIS Kabel är elbranschens populäraste program för kabeldimensionering men ett önskemål som dykt upp från några av er som sitter på större skärmar har varit att slippa scrolla och hoppa runt när ni är i EL-VIS Kabel. Därför har vi nu lyssnat och utvecklat den smidiga funktionen Expanderad vy! 🎉

Vad är Expanderad Vy?

Genom att aktivera reglaget kan du förstora EL-VIS gränssnitt så att det täcker hela skärmen. Du får en helt ny nivå av översikt och kan samtidigt också se enlinjeschemat uppdateras i realtid. Det är inte bara tidsbesparande, det minskar också risken för misstag då du kan se hela elsystemet på en gång.

här hittar du aktiveringsknappen för Expanderad vy i EL-VIS Kabel

Så här använder du det

Expanderad Vy är bara tillgänglig för användare med en skärmupplösning på minst 1920 pixlar i bredd. Genom att placera markören över reglaget ovanför inmatningsfälten öppnar sig en vy som anpassar sig efter din skärmstorlek. Ju större skärm du har, desto mer av resultatet kan du se.

För de med skärmar som tillåter det, kan du också dra fönstret över två skärmar för att se enlinjeschema, inmatningsfält och resultat samtidigt. Det är inte bara användbart – det är kraftfullt!

Fördelar med Expanderad Vy

Genom att aktivera reglaget får du en synkroniserad överblick som underlättar jämförelser och analyser. Låt oss ge ett exempel: Om du behöver jämföra olika alternativ kan du enkelt aktivera Expanderad Vy och se hur effekt, strömmar och kabeldimensioner justeras i realtid utan att behöva scrolla.

Jämför Energieffektivitet enklare

Genom att förstora EL-VIS Kabeldimensionering får du också en utökad tabell för att jämföra energieffektivet.

jämför kabelalternativ och energieffektivitet i expanderad vy

Några av de företag som har valt EL-VIS