PDF-generering och automatisk sparfunktion

11 juni 2018

EL-VIS Mall Online har blivit ännu bättre! Numera genereras en PDF vid förhandsvisning och som slutdokument. Vi har också lagt till en automatisk sparfunktion.

Stora nyheter i EL-VIS Mall Online

PDF-generering 

Nu har vi tagit bort HTML-förhandsgranskningen i EL-VIS Mall Online och infört PDF-generering istället. Detta innebär att slutdokumentet alltid stämmer överens med förhandsgranskningen och skapande av PDF:er blir samma på alla webbläsare.

Delning av dokument

Vid delning av ett dokument i EL-VIS Mall Online till externa kommer det inte längre skickas en länk till dokumentet utan som en bifogad PDF-fil. Däremot om personen du delar med har ett EL-VIS Konto skickas det också med en länk så en kollega t.ex. enkelt kan komma in och redigera det.

När det gäller tidigare delade dokument kommer dess länk att leda till en sida med en generell information hur de sak gå tillväga för att få tillgång till dokumentet på nytt.

Nu sparas dokument automatiskt

En annan bra sak som vi gjort i EL-VIS Mall Online är att vi infört att programmet automatiskt sparar vid minsta lilla ändring. Du slipper helt enkelt att klicka på spara hela tiden. Detta har också gjort att vi ändrat historiken lite för att hantera många fler loggningar.

Övrigt

  • Vi har lagt till en länk till vår integritetspolicy i anslutning till särskilda formulär, i menyn samt i användarvillkoren. Det sistnämnda gör att vi måste be er att acceptera villkoren igen vid inloggning.
  • Vi har lagt till information om tredjeparts cookies i texten om cookie.

Lite fixar

  • Nu kommer det en varning om man försöker ta bort en rad i en gruppförteckning som innehåller data.
  • När man öppnade upp punkt 6 i Egenkontrollprogrammet visades inte den inmatade texten vilket ledde till förvirring. Detta är fixat.

Några av de företag som har valt EL-VIS