Tack för 2019 – Hej 2020

20 december 2019

Vi på EL-Info vill önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Här har vi listat de stora sakerna som hänt under 2019 och berättar lite vad som är på gång under 2020.

2019 var ett år då mycket händer med våra kära EL-VIS produkter. Vi breddade kompetensen kring support och våra populära utbildningar genom att vi anlitande Cecilia Axelsson (Potentiale i Wermland AB) och Magnus Persson (MPEL Konsult AB).

Några av alla saker som hände 2019

EL-VIS Online

  • Lägg till bilder som bilagor till dina dokument
  • Digital signering för att underlätta överlämning av anläggning
  • Snabbare och effektivare EL-VIS Online
  • Två nya appar: EL-VIS Projekt och EL-VIS Pris

EL-VIS Maxikod

  • Helt nytt utseende på EL-VIS Maxikod
  • Bluebeam-integration till EL-VIS Maxikod

 
EL-VIS Kabel

  • Beräkning av Ekonomisk area i EL-VIS Kabel
  • Vektorutskrifter för Spänningsfall i kedja i EL-VIS Kabel

 
Övrigt

  • EL-VIS Info uppdateras ständigt för att alltid ha det senaste
  • Ny hemsida

Välkommen 2020

Vi kommer starta året med att anställa tre nya medarbetare för att fortsätta utveckla EL-VIS och bibehålla en hög servicenivå.
 

När det gäller våra kära EL-VIS produkter har vi mycket på gång under 2020.
 

EL-VIS 20 kommer att släppas
EL-VIS Info flyttar till molnet och försvinner från Windowsversionen. Alla som har tillgång idag kommer även att ha det Online.
 
EL-VIS Kabel kommer att räkna enligt Elinstallationsreglerna och nya kommande vägledningen för kabeldimensionering (SEK HB 421).
 
Vi kommer börja tillämpa en ny licenshantering där licensnummer försvinner och istället aktiveras programmet med det personliga EL-VIS Kontot.
 
OBS! Viktigt att ni skapar EL-VIS Konto till era användare och att de tilldelas licenser. Detta görs av företagets produktägare eller administratör i Admin-portalen som finns i EL-VIS Online:
https://app.el-vis.com/#/customer-admin/users

EL-VIS Mall kommer att flyttar till molnet
Vi kommer under året att stänga ner EL-VIS Mall för Windows och flyttar över mallarna till ett bibliotek i vår webbapplikation. Alla som har tillgång idag kommer även att ha det Online.
 

Ny mall för riskbedömning till EL-VIS Mall Online
Vi kommer under året lansera en ny mall för riskbedömning vilket har varit efterfrågat av många användare.
 

Nytt kodregister till EL-VIS Maxikod
Vi kommer under 2020 jobba med att ta fram ett helt nytt kodregister som bygger på ett nytt sätt att mängda och som skapar en större flexibilitet med att byta materiel även efter mängdningen.
 
EL-VIS Kabel Online kommer i ny tappning 
Att skapa ett nytt EL-VIS Kabel som ska leva i framtiden och vara en webbapplikation är vår största satsning. Under 2020 är tanken att ni kommer att kunna ta del av första versionerna av framtidens EL-VIS Kabel.

Några av de företag som har valt EL-VIS