Checklista för ”Laddning av elfordon” och Ibruktagningsprotkol

08 december 2021

Vi släpper också en ny checklista vid namn "Ibruktagningsprotokoll" som är anpassad för den finska marknaden men som passar utmärkt för den svenska också. Utöver nya mallar har vi förbättrat mallarna med t.ex. signeringsfunktion i checklistorna och riskbedömning, mer data att fylla i om önskas, möjlighet att ändra titel på dokument, med mera. Klicka dig vidare för att läsa mer.

Nu släpper vi en checklista för ”Laddning av Elfordon”. Här får du färdiga förslag på risker som finns vid just Laddning av elfordon. Innehåller viktiga punkter för planering, egenkontroll under montage, kontroll före idrifttagning, kontroll efter spänningssättning och dokumentation. Du hittar den i EL-VIS Mall och är enkel tillgänglig i mobil surfplatta eller dator.

Vi släpper också en ny checklista vid namn ”Ibruktagningsprotokoll” som är anpassad för den finska marknaden men som passar utmärkt för den svenska också. Utöver nya mallar har vi förbättrat mallarna med t.ex. signeringsfunktion i checklistorna och riskbedömning, med mera. Läs mer nedan.

Kom igång med Checklista för Laddning av Elfordon här:

Fler uppdateringar i EL-VIS Mall

Nyheter i EL-VIS Mall

 • Ny checklista för ”Laddning av elfordon”.
 • Ny checklista för ”Ibruktagningsprotokoll” som gäller i Finland men som har en väldigt bra struktur för användning i den svenska marknaden också.
 • Möjlighet för digital signatur och låsfunktion finns nu också i checklistorna och riskbedömningen.
 • Möjlighet att lägga till fält för fysisk kundsignatur på dokumentet.
 • Bytt namn på checklistorna för att göra det mer tydligt.
 • Bytt plats i checklistorna på radkolumnerna ”Kontrollerad” och ”Benämning” för att göra det snabbare att fylla i och se status.
 • Förbättrat ifyllning av mätprotokollen i checklistorna.
 • Möjligt att ta bort första raden också i mätprotokollen.
 • Möjlighet att fylla i data om mätinstrument som används för mätprotkollen.
 • Ny sektion för att fylla i information om anläggningen.
 • Nu finns kontaktuppgifter till ansvarig arbetsledare och montör att fylla i om man vill.
 • Nu går det också att fylla i land som en del av adressuppgifterna.
 • Nu finns kontaktuppgifter till kontaktperson hos kunden att fylla i.
 • Nu går det att ändra titel på alla mallar under sektionen allmänt.
 • Uppdaterat rubriker och kolumnrubriker i utskriften av checklistan.

Några av de företag som har valt EL-VIS