Ny utgåva av SEK Handbok 426 – Klassning av explosionsfarliga områden

29 september 2023

Den 27e september lanserades en ny utgåva av SEK Handbok 426 utg. 6 som omfattar områden med explosiv gasatmosfär.

Tidigare i år har Svensk Elstandard släppt nya utgåvor av både SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna och SEK Handbok 421 Kabeldimensionering. Den 27e september släpptes ytterligare en uppdatering, denna gången av SEK Handbok 426 som omfattar områden med explosiv gasatmosfär. 

Den uppdaterade utgåvan, som blir nr 6 i ordningen, behandlar zonklassning av områden där explosionsrisken främst betingas av brandfarlig gas, vätska eller ånga. Den innehåller standarden SS-EN IEC 60079-10-1:2021 på engelska och i svensk översättning samt ett antal informativa bilagor.

Dessutom ingår svenska bilagor med klassningsexempel, en sammanfattning av brännbara gasers och ångors egenskaper samt tabeller med data för brännbara gaser och ångor.

Se till att hålla dig uppdaterad inom det allra senaste inom EX-området med den nya utgåvan. 

Några av de företag som har valt EL-VIS