Nytt i utgåva 5 av SEK Handbok 421 (2023) – Kabeldimensionering

19 mars 2023

Nya SEK Handbok 421. Den nya utgåvan är helt omarbetad och texten utformad som en vägledning för att uppfylla det som krävs i svensk standard – i första hand Elinstallationsreglerna.

Beställ den senaste utgåvan här >

Det här är nytt i utgåva 5

I den nya utgåvan görs många hänvisningar till Elinstallationsreglerna och läsaren av SEK Handbok 421 Kabeldimensionering bör med fördel ha tillgång till Elinstallationsreglerna då SEK Handbok 421 då denna handbok endast förklarar standardens innehåll utan att återge texten i sin helhet.

Utgåva 5 är baserad på en modernisering av innehållet i de gamla standarderna

  • SS 424 14 02 – Ledningsnät för max 1000 V – Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret – Direkt jordade nät skyddade av effektbrytare
  • SS 424 14 04 – Ledningsnät för max 1000 V – Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret – Enkel kabel i direkt jordat nät, skyddad av dvärgbrytare (förenklad metod)
  • SS 424 14 05 – Ledningsnät för max 1000 V – Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret – Direkt jordade nät och icke direkt jordade nät skyddade av säkringar
  • SS 424 14 06 – Ledningsnät för max 1000 V – Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret – Enkel kabel i direkt jordat nät, skyddad av säkring (förenklad metod)
  • SS 424 14 07 – Kraftkablar – Egenskaper vid kortslutning
  • SS 424 14 24 – Kraftkablar – Dimensionering av kablar med märkspänning högst 0,6/1 kV med hänsyn till belastningsförmåga, skydd mot överlast och skydd vid kortslutning
  • I innehållet finns även delar av rekommendationer från den tekniska rapporten SEK TR 50480 – Bestämning av tvärsnittsarea hos ledare och val av skyddsanordningar

Några av de företag som har valt EL-VIS