Nya SEK Handbok 421 (5:2023) – Kabeldimensionering

19 mars 2023

Nya SEK Handbok 421. Den nya utgåvan är helt omarbetad och texten utformad som en vägledning för att uppfylla det som krävs i svensk standard – i första hand Elinstallationsreglerna.

Pris: endast 849 kr

När du köper SEK Handbok 421 digitalt får du  kostnadsfritt också åtkomst till den var du än är och vilken enhet du än använder. Använder du dessutom EL-VIS Info får du handböckerna direkt i programmet vilket ger dig ännu större fördelar.

Det här är nytt i utgåva 5

I SEK Handbok 421 ger SEK Svensk Elstandard konkreta exempel och detaljerad vägledning för dimensionering av ledningsnät för lågspänning. Handboken är baserad på fordringarna i SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna och ger en djupare förståelse om kabeldimensioneringens förutsättningar och behov. Läs mer om Handbok 421 här >

I den nya utgåvan görs många hänvisningar till Elinstallationsreglerna och läsaren av SEK Handbok 421 Kabeldimensionering bör med fördel ha tillgång till Elinstallationsreglerna då SEK Handbok 421 då denna handbok endast förklarar standardens innehåll utan att återge texten i sin helhet.

Utgåva 5 är baserad på en modernisering av innehållet i de gamla standarderna

  • SS 424 14 02 – Ledningsnät för max 1000 V – Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret – Direkt jordade nät skyddade av effektbrytare
  • SS 424 14 04 – Ledningsnät för max 1000 V – Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret – Enkel kabel i direkt jordat nät, skyddad av dvärgbrytare (förenklad metod)
  • SS 424 14 05 – Ledningsnät för max 1000 V – Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret – Direkt jordade nät och icke direkt jordade nät skyddade av säkringar
  • SS 424 14 06 – Ledningsnät för max 1000 V – Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret – Enkel kabel i direkt jordat nät, skyddad av säkring (förenklad metod)
  • SS 424 14 07 – Kraftkablar – Egenskaper vid kortslutning
  • SS 424 14 24 – Kraftkablar – Dimensionering av kablar med märkspänning högst 0,6/1 kV med hänsyn till belastningsförmåga, skydd mot överlast och skydd vid kortslutning
  • I innehållet finns även delar av rekommendationer från den tekniska rapporten SEK TR 50480 – Bestämning av tvärsnittsarea hos ledare och val av skyddsanordningar

Utgåva: 5
Utgivninsgår: 2023
140 sidor, A4
ISBN: 978-91-89151-05-5 (bok)
ISBN: 978-91-89151-06-2 (digital)
ISSN: 0280-2376

Några av de företag som har valt EL-VIS