Ny utgåva av SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna (4:2023)

18 april 2023

Elinstallationsreglerna, SEK Handbok 444 utg. 4 består av innehållet i standarden SS 436 40 00 utg 4:2023.

Bästa pris hos EL-VIS!

Välj mellan bok eller digital PDF. Köper du SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna digitalt (PDF) så har du kostnadsfritt åtkomst till handboken oavsett vart du är eller vilken enhet du använder. Med EL-VIS Info får du också ännu fler fördelar!

Ny utgåva

SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna utgåva 4 lanserades tisdagen den 9 maj 2023

Elinstallationsreglerna är ett måste för alla i elbranschen. Handboken ger dig och dina medarbetare kunskap och vägledning för säkra elinstallationer, som följer alla lagar och föreskrifter.

Köpte du inte Utgåva 3? Då borde du verkligen köpa Utgåva 4! SEK Handbok 444 innehåller förutom standardtexten även kommentarer för att göra det lättare att tolka standardtexten och göra säkra elinstallationer.

Några av de företag som har valt EL-VIS