el-vis SEK Handbok 421 Kabeldimensionering

SEK Handbok 421 Kabeldimensionering

Detaljerad vägledning för dimensionering av ledningsnät för lågspänning med konkreta exempel.

849 kr + moms

Rekommenderat pris 879kr

Följ Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Följ Elsäkerhetsverkets föreskrifter

SEK Handbok 421 är framtagen för att göra det lättare för den som hanterar elinstallationer eller elanläggningar att uppnå svensk elstandard. Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ska en elinstallation vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis samt uppfylla föreskriftens allmänna säkerhetskrav så att den ger betryggande säkerhet för personer, husdjur och egendom mot skada till följd av el.

Få djupare underlag till kabeldimensioneringen

Få djupare underlag till kabeldimensioneringen

SEK Handbok 421 är baserad på fordringarna i SS 436 40 00 – Utförande av elinstallationer för lågspänning (Elinstallationsreglerna). Handbok 421 innehåller dock mer detaljer än vad Elinstallationsreglerna gör samt innehåller ett antal dimensioneringsexempel. Handbok 421 djupdyker alltså i kabeldimensioneringens förutsättningar och behov.

Förstå vad just utgåva 5 handlar om

Förstå vad just utgåva 5 handlar om

SEK Handbok 421 har en lång historia. Tidigare utgåvor har innehållit standarder, medan utgåva 5 är omarbetad och endast hänvisar till innehåll utan att återge texter i sin helhet. Läsaren av handboken bör därför ha tillgång till Elinstallationsreglerna också, då HB 421 vägleder till uppfyllnad av svensk standard i första hand genom val av ledarea och val av skydd.

EL-VIS Handbok 421 och EL-VIS – komplement till varandra

Handbok 421 och EL-VIS – komplement till varandra

Köp digitalt i PDF-format så få du genom EL-VIS kostnadsfritt åtkomst till handboken var du än är och vilken enhet du än använder. Har du EL-VIS Info får du dessutom handboken direkt i programmet. Vårt verktyg EL-VIS Kabel utgår också från de senaste standarderna och är är byggt för att utföra bland annat de beräkningar och bedömningar som SEK Handbok 421 vägleder till.

Utgåva: 5
Utgivningsår: 2023
140 sidor, A4
ISBN: 978-91-89151-05-5 (bok)
ISBN: 978-91-89151-06-2 (digital)
ISSN: 0280-2376
E-nummer: 16 995 28

refresh

Det finns redan en EL-VIS lösning i din beställning.

Vill du ersätta den med