Distansia väljer EL-VIS som ett obligatoriskt verktyg i kursmaterialet

24 april 2023

Distansia är ett företag som erbjuder elutbildningar helt på distans och med tillgång till lärare via en utbildningsportal på webben. Varje år genomför 600 personer sina utbildning till AL eller B via Distansia. Nu väljer Distansia EL-VIS som obligatoriskt verktyg i kursmaterial.

En auktoriserad elinstallatör får utföra elinstallationer i alla typer av elanläggningar upp till 1000V samt får rätt att arbeta som elinstallatör för regelefterlevnad i eget eller andras elinstallationsföretag. Auktoriseringen kan därför vara ett viktigt steg för den som exempelvis vill starta eget elinstallationsföretag.

Under våren 2023 har nya utgåvor lanserats av både SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna och den mer detaljerade vägledningen för kabeldimensionering, SEK Handbok 421. I samband med uppdateringen av just SEK Handbok 421 väljer Distansia att göra EL-VIS till en obligatorisk del av kursmaterialet för att säkerställa att eleverna får en kvalitativ och uppdaterad utbildning som uppfyller de nya reglerna och standarderna.

– Den nya utgåvan av SEK Handbok 421 innebär att de gamla tabellerna som använts vid kabeldimensionering inte går att använda på samma sätt längre. Jag ser därför EL-VIS som en nödvändighet för oss för att hjälpa våra elever att göra ledningsdimensioneringar och för att utgå från rätt standarder, berättar Bengt Andersson som har jobbat med elutbildningar sedan 1980-talet. 

Idag har Bengt rollen som utbildningsledare och är ansvarig för att ta fram läromedel till de olika utbildningarna hos Distansia. Samarbetet med EL-VIS innebär att samtliga elever hos Distansia får tillgång till EL-VIS verktyg för kabeldimensionering för att kunna genomföra utbildningen samt får ta del av ett erbjudande om att fortsätta med EL-VIS efter avklarad utbildning. 

– EL-VIS är perfekt för elektrikern ute på fält som kanske inte dimensionerar så ofta. EL-VIS är ett enkelt verktyg som hjälper till med kabeldimensioneringar utan att man ska behöva lära sig programmet på nytt varje gång. Det är smidigt och lätt att lära sig och bra för de som dimensionerar en kabel i veckan, eller kanske i månaden. 

– När jag valde vilket digitalt system vi skulle ha i undervisningen hos Distansia så valde jag EL-VIS dels för att jag hade bra kontakt med företaget sedan innan, men främst för att det är det enklaste verktyget för eleverna. Genom att använda EL-VIS kan Distansia säkerställa att eleverna får en kvalitativ och uppdaterad utbildning som uppfyller de nya standarderna, avslutar Bengt.

Idag har Distansia kunder från myndigheter som Försvarsmakten, Kustbevakningen, Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet m.fl. och storföretag som LKAB, Vattenfall, SVT, Tetra Pak, Volvo m.fl. samt enskilda elinstallatörer, privat eller via mindre företag som vill läsa in sin elbehörighet.

Logotyp för Distansia

Några av de företag som har valt EL-VIS