Guide: Beräkna energieffektivitet och jämför kablar med EL-VIS Kabeldimensionering

27 april 2022

En enkel guide som visar hur en beräkning av energieffektivitet görs i EL-VIS kabeldimensionering tillsammans med jämförelse av kabelalternativ.

Undrar du hur du enklast kan beräkna energieffektivitet? Vi visar hur en beräkning av energieffektivitet görs i EL-VIS kabeldimensionering tillsammans med jämförelse av kabelalternativ.

Gör så här för att beräkna Energieffektivitet

…………

Under beräkningen av Utlösningsvillkor hittar du den nya beräkningen av Energieffektivitet. Om du gör din beräkning av din aktuella kabel uppifrån och ner kommer du upptäcka att du bara behöver ange en drifttid för att få ett resultat. Önskar du också se energi- och/eller koldioxidbesparing fyller i ett värde för dessa också. Standardvärde kommer i senare släpp.

För att räkna på energieffektivitet och få fram en energiförlust i den aktuella kabeln krävs en kabeltyp, area och längd tillsammans med en spänningsfallsberäkning och drifttid.

Under resultatet för den aktuella kabeln kommer de förluster som finns att redovisas.

Beräkna enkelt Energieffektivitet i EL-VIS Kabel
Resultat av energieffektivitetsberäkning i EL-VIS Kabel

…………

Jämför kabelalternativ

Om du har beräknat den aktuella kabeln och fått fram energiförlusten i kWh kan du välja att jämföra med andra kabelalternativ. Energipris och koldioxidutsläpp rekommenderas att fyllas i för en bättre jämförelse, men är inget måste. Klicka på knappen Jämför kabelalternativ för att påbörja jämförelsen.

1. Börja med att fyll i en kostnad per meter för den aktuella kabeln. Förutom kostnad för kabeln går det också tänka på att en grövre kabel kan innebära högre installationskostnad också.

Välj mellan olika kabeltyper när du ska beräkna energieffektivitet i EL-VIS Kabel

2. Därefter ska det första kabelalternativet väljas och som standard är det samma som aktuell kabel förutom att area inte är valt. Även kostnad per meter behöver fyllas i.

Jämför kablar och beräkna energieffektivitet med EL-VIS Kabel

3. Det går också bra att jämföra med ett till kabelalternativ men inget måste. Det görs i så fall under under rubriken Alternativ 2 (Valfritt).

4. Resultatet visas först för den aktuella kabeln, redovisas som förluster, därefter syns resultatet av de alternativ som har definierats. De visas som besparingar tillsammans med en återbetalningstid.

Beräkna energianvändningen och energieffektivitet i EL-VIS Kabel och se energiförlust, energibesparing m.m.

Skriv ut och lämna till beställare

Under resultatet av jämförelsen finns ett textfält för att fylla i en kommentar till beställaren. Därunder finns sedan en knapp för att skriva ut vilket skapar en pdf som går att förhandsgranska innan den skrivs ut eller laddas ner.

Dokumentationen som skapas är ett bra underlag för att på ett professionellt sätt visa för beställaren att det kan vara värt att investera mer nu då det efter x antal månader har återbetalat sig. Förutom effekten rent ekonomiskt är det också förmodligen bättre för miljön då mindre energi förloras.

…………

Har du inget konto kan du enkelt skapa ett kostnadsfritt sådant och testa i 14 dagar. Klicka på knappen ovan för att komma igång.

Några av de företag som har valt EL-VIS