SEK handböcker och el-standarder till bra pris

SEK handböcker

Köp dina SEK handböcker av EL-VIS där vi erbjuder formaten PDF och Bok. Väljer du PDF får du tillgång till vår kostnadsfria tjänst där vi informerar om t.ex. upphävande och nya utgåvor. Du får också tillgång till vår webbportal för enkel åtkomst via mobilen, surfplattan eller datorn. Kika gärna på våra prisvärda paket eller köp styckvis.

2 390 kr

 • SEK Handbok 444 (2.1:2019)
  Elinstallationsreglerna – SS 436 40 00, utg 3, med kommentarer
 • SEK Handbok 446 (2:2014)
  Elanläggningar – Säkerhet vid arbete
 • SS 437 01 02 (2:2018)
  Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer

280 kr

 • SEK HB 436 (3.1:2017)
  Elbasen – Vägledning för elinstallationer

610 kr

 • SEK HB 436 (3.1:2017)
  Elbasen – Vägledning för elinstallationer
 • SEK HB 446 (2:2014)
  Elanläggningar – Säkerhet vid arbete

1 990 kr

 • SEK HB 436 (3.1:2017)
  Elbasen – Vägledning för elinstallationer
 • SEK HB 446 (2:2014)
  Elanläggningar – Säkerhet vid arbete
 • SEK HB 453 (1:2019)
  Dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning – Vägledning för val och installation
 • SS 437 01 02 (2:2018)
  Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer
 • * SS 437 01 02 (1:2014)
  Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer

*Upphävd men ingår i paketet.

2 790 kr

 • SEK HB 413 (4:2012)
  Skyddsutjämning i byggnader
 • SEK HB 419 (3:2013)
  Dokumentation av elanläggningar – Strukturering, dokumentation och märkning av elutrustningar i byggnader
 • SEK HB 436 (3.1:2017)
  Elbasen – Vägledning för elinstallationer
 • SEK HB 446 (2:2014)
  Elanläggningar – Säkerhet vid arbete
 • SEK HB 453 (1:2019)
  Dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning – Vägledning för val och installation
 • SS 437 01 02 (2:2018)
  Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer
 • * SS 437 01 02 (1:2014)
  Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer

*Upphävd men ingår i paketet.

490 kr

 • SEK HB 419 (3:2013)
  Dokumentation av elanläggningar – Strukturering, dokumentation och märkning av elutrustningar i byggnader

1 990 kr

 • SEK HB 426 (5.1:2019)
  Klassning av explosionsfarliga områden – Områden med explosiv gasatmosfär
 • SEK HB 427 (4:2017)
  Elinstallationer i explosionsfarliga områden
 • SEK HB 433 (2:2016)
  Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden
 • * SEK HB 427 (3:2011+R1)
  Elinstallationer i explosionsfarliga områden

*Upphävd men ingår i paketet.

690 kr

 • SEK HB 438 (2:2012+R1)
  Högspänningshandboken – SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 med Högspänningsguiden

1 290 kr

 • SEK HB 439 (2:2013)
  Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar
 • SEK HB 449 (1:2009)
  Potentialutjämning i industriella elanläggningar

790 kr

 • SEK HB 439 (2:2013)
  Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar

1 790 kr

 • SEK HB 456 (1:2018)
  Maskinhandboken – Maskiners elutrustning
 • SS-EN 60204-1 (4:2018)
  Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar

730 kr

 • SEK HB 456 (1:2018)
  Maskinhandboken – Maskiners elutrustning

1 890 kr

 • SEK HB 434 (2:2009)
  Fiberoptisk anslutning av slutanvändare – Vägledning för byggande av fiberoptiska anslutningsnät FTTX-nät
 • SEK HB 455 (1.1:2012)
  Dokumentation av teleanläggningar – Ny och gammal standard
 • SEK HB 459 (1:2020)
  Fastighetsnät – Installation av kabelnät för informationsöverföring

630 kr

 • SEK HB 452 (1:2018)
  Åskskyddshandboken

1 090 kr

 • SEK HB 421 (4:2005)
  Vägledning för dimensionering av ledningsnät för lågspänning
 • SEK HB 436 (3.1:2017)
  Elbasen – Vägledning för elinstallationer
 • SEK HB 446 (2:2014)
  Elanläggningar – Säkerhet vid arbete

1 790 kr

 • SEK HB 421 (4:2005)
  Vägledning för dimensionering av ledningsnät för lågspänning
 • SEK HB 446 (2:2014)
  Elanläggningar – Säkerhet vid arbete
 • SS 437 01 02 (2:2018)
  Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer
 • * SS 437 01 02 (1:2014)
  Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer

*Upphävd men ingår i paketet.

2 390 kr

 • SEK HB 421 (4:2005)
  Vägledning för dimensionering av ledningsnät för lågspänning
 • SEK HB 438 (2:2012+R1)
  Högspänningshandboken – SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 med Högspänningsguiden
 • SEK HB 446 (2:2014)
  Elanläggningar – Säkerhet vid arbete
 • SS 437 01 02 (2:2018)
  Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer
 • * SS 437 01 02 (1:2014)
  Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer

*Upphävd men ingår i paketet.

fr 376 kr

fr 374 kr

fr 490 kr

fr 530 kr

fr 283 kr

fr 930 kr

fr 790 kr

fr 278 kr

fr 303 kr

fr 495 kr

fr 539 kr

fr 416 kr

fr 280 kr

fr 284 kr

fr 690 kr

fr 790 kr

fr 350 kr

fr 119 kr

fr 990 kr

fr 351 kr

fr 351 kr

fr 245 kr

fr 511 kr

fr 370 kr

fr 630 kr

fr 459 kr

fr 189 kr

fr 616 kr

fr 730 kr

fr 340 kr

fr 249 kr

fr 819 kr

fr 699 kr

El-standarder

Köp dina el-standarder av EL-VIS där vi erbjuder formaten PDF och Papper. Väljer du PDF får du tillgång till vår kostnadsfria tjänst där vi informerar om t.ex. upphävande och nya utgåvor. Du får också tillgång till vår webbportal för enkel åtkomst via mobilen, surfplattan eller datorn. Kika gärna på våra prisvärda paket eller köp styckvis.

1 950 kr

 • SS-EN 50110-1 (3:2013+R1)
  Skötsel av elektriska anläggningar
 • SS 437 01 02 (2:2018)
  Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer
 • * SS 437 01 02 (1:2014)
  Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer

*Upphävd men ingår i paketet.

6 630 kr

 • SS 424 14 37 (6:2008)
  Kabelförläggning i mark
 • SS 424 14 38 (2A:1995)
  Kabelförläggning i byggnader
 • SS 437 01 02 (2:2018)
  Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer
 • SS-EN 50110-1 (3:2013+R1)
  Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar
 • SS-EN 50110-2 (2:2010)
  Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar – Del 2: Nationella bilagor
 • SS-EN 50160 (4.3:2020)
  Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution
 • SS-EN 50522 (1:2011+R1)
  Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC – Jordning
 • SS-EN 61936-1 (1:2011+AC1+AC2+R1)
  Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC – Del 1:Allmänna fordringar
 • * SS 421 01 01 (2:2004)
  Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC
 • * SS 436 21 01 (3:2003)
  Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning
 • * SS 437 01 02 (1:2014)
  Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer
 • * SS 437 01 40 (3:2006+T1)
  Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnät
 • * SS 437 01 45 (4:2004)
  Elinstallationer i byggnader – Grundläggande dimensioneringsregler
 • * SS 437 01 46 (1:1999)
  Elinstallationer i byggnader – Uttag och andra anslutningspunkter – Omfattning och placering
 • * SS 437 01 51 (2:1989)
  Elinstallationer i byggnader – Införning av el- och telekablar i byggnader
 • * SS 437 01 52 (2:1990)
  Elinstallationer i byggnader – Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus
 • * SS 437 10 02 (4:2004+T1)
  Elinstallationer i byggnader – Avsnitt 710: Medicinskt bruk
 • * SS 487 01 10 (1:1978)
  Åskskydd för byggnader
 • * SS-EN 50110-1 (2:2005)
  Skötsel av elektriska anläggningar

*Upphävd men ingår i paketet.

5 990 kr

 • SS-EN 60204-1 (4:2018)
  Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar
 • SS-EN IEC 60204-11 (2:2019)
  Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning. HSP
 • SS-EN IEC 61439-1 (3:2021)
  Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning – Del 1: Allmänt
 • SEK TR 61439-0 (1:2015)
  Kopplingsutrustningar – Del 0: Vägledning för att specificera kopplingsutrustningar
 • * SS-EN 60204-1 (3:2007+A1+C1)
  Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar
 • * SS-EN 60204-11 (1:2001+C1)
  Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning. HSP
 • * SS-EN 60439-1 (4:2004)
  Kopplingsutrustning 1000V-AC 1500V-DC
 • * SS-EN 61439-1 (2:2012)
  Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning – Del 1: Allmänt

*Upphävd men ingår i paketet.

6 490 kr

 • SS 424 14 02 (1:1991+T1)
  Dim av utlösningsvillkoret. TN-nät eff.brytare
 • SS 424 14 03 (1:1991+T1)
  Dim av utlösningsvillkoret. IT-nät eff.brytare
 • SS 424 14 04 (2:2005)
  Dim av utlösningsvillkoret. TN-nät dvärgbrytare. FM
 • SS 424 14 05 (2:1993)
  Dim av utlösningsvillkoret. IT-TN-nät säkringar
 • SS 424 14 06 (2:2005)
  Dim av utlösningsvillkoret. TN-nät säkringar. FM
 • SS 424 14 07 (6:1990)
  Kraftkablar – Egenskaper vid kortslutning.
 • SS 424 14 24 (6:2005)
  Dimensionering belast, överlast, kortslutning

2 290 kr

 • SS-EN 62446-1 (1:2016+A1)
  Solcellsanläggningar – Fordringar på provning, dokumentation och underhåll – Nätanslutna anläggningar – Dokumentation, provning för idrifttagning och besiktning
 • SS-EN 50549-1 (1:2019)
  Fordringar på generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med elnät – Del 1: Anslutning till lågspänningsnät – Generatoranläggningar upp till och med typ B
 • * SS-EN 50438 (2:2014+R1)
  Fordringar på mindre generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med det allmänna elnätet

*Upphävd men ingår i paketet.

6 190 kr

 • SS-EN 62305-1 (2:2011+AC1)
  Åskskydd – Del 1: Allmänt
 • SS-EN 62305-2 (2:2012)
  Åskskydd – Del 2: Riskhantering
 • SS-EN 62305-3 (2:2011)
  Åskskydd – Del 3: Skydd mot skador på byggnader och personer
 • SS-EN 62305-4 (2:2011+AC1)
  Åskskydd – Del 4: Skydd av elektriska och elektroniska system i byggnader

8 990 kr

 • SS-EN 50173-1 (4:2018)
  Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 1: Allmänna fordringar
 • SS-EN 50173-2 (2:2018)
  Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 2: Kontor
 • SS-EN 50173-3 (2:2018)
  Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 3: Industrier
 • SS-EN 50173-4 (2:2018)
  Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 4: Bostäder
 • SS-EN 50173-5 (2:2018)
  Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 5: Datahallar
 • SS-EN 50173-6 (2:2018)
  Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 6: Fastighetsfunktioner
 • SS-EN 50310 (4:2016)
  Fastighetsnät för informationsöverföring – Jordning och potentialutjämning
 • SS-EN 50346 (1:2003+A1+A2)
  Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Provning av installerade kabelnät
 • SEK TR 50174-99-1 (1:2015)
  Information technology – Cabling installation – Part 99-1: Remote powering
 • * SS-EN 50173-1 (3:2011)
  Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 1: Allmänna fordringar
 • * SS-EN 50173-2 (1:2007+A1+A1 C1)
  Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 2: Kontor
 • * SS-EN 50173-3 (1:2007+A1+A1 C1)
  Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 3: Industrier
 • * SS-EN 50173-4 (1:2007+A1+A1 C1+A2)
  Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 4: Bostäder
 • * SS-EN 50173-5 (1:2007+A1+A1 C1+A2)
  Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 5: Datahallar
 • * SS-EN 50173-6 (1:2014)
  Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 6: Fastighetsfunktioner
 • * SS-EN 50310 (3:2011)
  Fastighetsnät för informationsöverföring – Jordning och potentialutjämning

*Upphävd men ingår i paketet.

2 990 kr

 • SEK HB 459 (1:2020)
  Fastighetsnät – Installation av kabelnät för informationsöverföring
 • SS-EN 50174-3 (2:2013+A1)
  Fastighetsnät för informationsöverföring – Installation av kablage – Del 3: Planering och genomförande av installation utomhus
 • * SS-EN 50174-1 (2:2009+A1+A2)
  Fastighetsnät för informationsöverföring – Installation av kabelnät – Del 1: Planering och kvalitetssäkring
 • * SS-EN 50174-2 (2:2009+A1+A1 C1+A2)
  Fastighetsnät för informationsöverföring – Installation av kabelnät – Del 2: Planering och genomförande av installation inomhus

*Upphävd men ingår i paketet.

2 990 kr

 • SS-EN IEC 61280-4-1 (3:2019)
  Delsystem för fiberoptisk kommunikation – Grundläggande provningsmetoder – Del 4-1: Installationer med optokablar – Mätning av dämpning i installationer medoptokabel med multimodfiber
 • SS-EN 61280-4-2 (2:2015)
  Delsystem för fiberoptisk kommunikation – Grundläggande provningsmetoder -Del 4-2: Installationer med optokablar – Mätning av dämpning och reflexionsdämpning för installerade singelmodfibrer
 • SEK HB 434 (2:2009)
  Fiberoptisk anslutning av slutanvändare – Vägledning för byggande av fiberoptiska anslutningsnät FTTX-nät
 • * SS-EN 61280-4-1 (2:2010)
  Delsystem för fiberoptisk kommunikation – Grundläggande provningsmetoder – Del 4-1: Installationer med optokablar – Mätning av dämpning i installationer medoptokabel med multimodfiber

*Upphävd men ingår i paketet.

2 390 kr

 • SS-EN IEC 61918 (3:2018+AC1+A11)
  Industriell processtyrning – Installation av nät för informationsöverföring
 • * SS-EN 61918 (2:2014)
  Industriell processtyrning – Installation av nät för informationsöverföring

*Upphävd men ingår i paketet.

fr 1 190 kr

fr 2 190 kr

Bra priser bara för dig

Hos EL-VIS får du alltid vad du betalar för. Här finns inga dolda avgifter eller extra kostnader. När du köper av oss betalar du en gång och en gång endast.

Fri abonnemangstjänst

Skulle en standard du köpt uppdateras eller förändras, meddelar vi dig direkt (gäller vid köp av digitala utgåvor) utan extra kostnad. Du bestämmer själv om du sen vill köpa den nya utgåvan eller inte. Vi håller också koll på vilka standarder du har sedan tidigare och vi skickar aldrig dubbletter – även om du själv kanske råkat beställa det.

Digitala fördelar

Om du köper digitala standarder eller handböcker så kommer du enkelt åt dem via Mina Sidor – oavsett var du är och vilken enhet du använder. Använder du dessutom EL-VIS Info får du handböckerna direkt i programmet vilket ger dig ännu större fördelar.

Kontakta mig för mer information!

Under vardagarna svarar vi dig inom 24 timmar.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig fyll i dit telefonnummer.

Du kan också kontakta oss genom att ringa 0470-72 40 30 eller mejla oss

refresh

Det finns redan en EL-VIS lösning i din beställning.

Vill du ersätta den med