Nyhet! Nu kan du beräkna energieffektivitet i EL-VIS Kabel

27 april 2022

En fantastiskt bra funktion är nu släppt i EL-VIS och går att hitta i vårt program för kabeldimensionering. Räkna ut energiförluster och koldioxidutsläpp i den aktuella kabeln och jämför med upp till två andra kablar för att se besparingar och återbetalningstid.

Energieffektivitet

Minsta möjliga area kanske inte alltid är det bästa för beställaren eller för miljön. Vår nya beräkning av energieffektivitet tillsammans med jämförelse av kabelalternativ är något vi rekommenderar alla att göra.

När drifttid anges finns möjligheten att ange två drifttider tillsammans med en utnyttjandegrad för respektive vilket är bra om t.ex. 8 h per dygn utnyttjas 100 % och 4 h utnyttjas enbart 30 %. Detta innebär i sin tur att en tredje drifttid faktiskt finns. Resterande timmar blir nämligen 0 % utnyttjandegrad vilket kan vara bra vid t.ex. laddning av elfordon.

Jämför upp till två kabelalternativ vilket kan vara bra om man först vill jämföra en dimension högre men samtidigt också jämföra med ett ytterligare steg i dimension eller en annan kabeltyp.

Räkna med koldioxidutsläpp vilket ger svar på vilka besparingar som kabelalternativen kan utgöra för miljön.

Återbetalningstid redovisas för respektive kabelalternativ.

Fyll i en personlig kommentar och skriv ut ett grymt beslutsunderlag till beställaren vilket kommer göra ditt jobb än mer professionellt.

……..

Några av de företag som har valt EL-VIS