Minska energiförluster och koldioxidutsläpp med hjälp av EL-VIS Kabel

04 maj 2022

Hög belastning på elnätet, strikta direktiv från EU och ambitiösa miljömål i Agenda 2030… Det är dags att vi i elbranschen börjar lägga mer krut på att effektivisera energianvändningen i våra elanläggningar. Med EL-VIS nya uppdatering är det enklare än någonsin.

Elinstallationen kan påverka mer än du tror

I takt med att vi blir mer miljömedvetna och går mot ett hållbarare samhälle så blir våra slutprodukter allt mer energieffektiva. Som elektriker (eller om du är aktiv i elbranschen på annat sätt) är det dock viktigt att också lyfta blicken vid en installation eller reparation och se vilka fler delar som kan påverka energianvändningen.

Ofta har huvudledningar nämligen ganska påtagliga energiförluster som anläggningsägaren sällan själv tänker på. Att lägga några få minuter på att jämföra kablar och beräkna möjliga energibesparingar, är därför viktigare än många tror. Med den nya funktionen i EL-VIS Kabel går det också extra snabbt och enkelt.

För att ta ett exempel: om en värmepump ska installeras för att skapa bättre energieffektivitet för uppvärmningen, så är ju klokt om även kabeln som matar den är energieffektiv. Samma sak om vi sätter upp laddstationer för elbilsladdning. Syftet i grunden är att skapa förutsättningar för en mer hållbar fordonsflotta både beträffande energiekonomi och energianvändning i stort. Då rimmar det ju inte något vidare om kabeln som matar laddstationen eller hela anläggningen har stora förluster. 

Förlusterna i en kabel blir annars som att ”elda för kråkorna”, precis som en motor eller belysningsarmatur med dålig energieffektivitet.

Beräkna enkelt energiförlusterna med EL-VIS Kabel

Med EL-VIS Kabel kan du dimensionera genom att testa olika mätvärden och scenarion. Från maj 2022 kan du också jämföra olika kablar med varandra. För att minska energiförluster och koldioxidutsläppen samtidigt som ni ökar energieffektiviteten kan man till exempel jämföra den tidigare eller initialt aktuella kabeln med upp till två alternativ. Förslagsvis med ett alternativ i samma ledarmaterial och ett med antingen koppar eller aluminium.

Det går även att jämföra med alternativet parallella t.ex. om man närmar sig maxarean på vald kabeltyp. Då kan man jämföra med en storlek större kabel men även ett ytterligare alternativ med parallella som kanske är ett alternativ som blir lättare att installera.

Återbetalningstiden på fördyringen att välja en grövre och något dyrare kabel vid installationer med lite högre laster och kontinuerlig drift (t.ex. huvudledningar) brukar ofta vara mycket kort. Ofta mycket kortare än andra investeringar vi gör för energieffektivitet som värmepumpar, bättre belysning etc.

Vi kan även beräkna hur mycket de minskade förlusterna även minskar koldioxidutsläpp. Om vi vet en ungefärlig mängd CO2 per kWh för den el som anläggningen drivs av. (0,09kg/kWh för Nordisk mix) Denna uppgift gäller ju bara för minskningen av CO2 kopplat till minskningen av elenergibehovet och innehåller inte en ev. mer CO2 belastande tillverkning som en grövre kabel medför och som så klart ska tas med om man gör en fullständig livscykelanalys.

För att testa själv behöver du ett konto i EL-VIS. Saknar du konto kan enkelt skaffa ett av EL-VIS-paketen som innehåller funktionen för Kabeldimensionering. Kom igång direkt med ett paket som passar dig.

Några av de företag som har valt EL-VIS