EL-VIS Projekt
EL-VIS Projekt

Enkel hantering av projekt med EL-VIS Projekt

Med EL-VIS Projekt skapar och tilldelar du arbetsordrar till dina medarbetare som sedan tidrapporterar på ett enkelt sätt. Ta foto med mobilen och ladda upp till projektet tillsammans med övrig dokumentation.

EL-VIS Projekt

Arbetsorder och tidregistering

Som projektansvarig eller projektledare skapar du enkelt upp arbetsorder och tilldela medarbetare. Tidregistrera sedan arbetsordern på ett enkelt sätt och hantera statusen på den.

Ta bilder med mobilen

Underlätta dokumentationen genom att enkelt ta bilder med mobilen som laddas upp till projektet.

Projektanteckningar

Lägg enkelt upp anteckningar som är viktiga för projektet och dess projektmedlemmar.

Så skaffar du EL-VIS Projekt

Köp någon av våra lösningar där EL-VIS Projekt ingår tillsammans med fler program som underlättar arbetsdagen.

Hjälper dig med det absolut nödvändigaste.

299 kr/mån

Faktureras årsvis

Sveriges mest använda program för kabeldimensionering och mycket mer.

499 kr/mån

Faktureras årsvis

Räknar du på jobb? Använd då elbranschens mest använda kalkylprogram.

899 kr/mån

Faktureras årsvis

refresh

Det finns redan en EL-VIS lösning i din beställning.

Vill du ersätta den med